Choice of popular cut flowers and fresh foliage in wholesale flower market in Rzeszow

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 89–95
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Choice of popular cut flowers and fresh foliage in wholesale flower market in Rzeszow

EWA STOMPOR-CHRZAN, MARTA GARGAŁA
Research Institute of Vegetable Crops

Abstract: The paper presents analysis of sales of cut flowers and fresh foliage available over the period of 2007–2008 on flower wholesale market, in the ‘Agrohurt’ Podkarpackie Flower Wholesale Center in Rzeszow. The data were gathered from questionnaire survey in randomly selected flower wholesale businesses grouped in Flower Wholesale Center in Agrohurt. The sales analysis showed that cut flowers most frequently sold were: rose (Rosa), tros chrysanthemum (Dendranthema ), carnation (Dianthus), alstroemeria (Alstroemeria), sunflower (Helianthus), orchid (Cymbidium), zantedeschia (Zantedeschia), tulip (Tulipa), anturium (Anthurium), gerbera (Gerbera), eustoma (Eustoma), gladiolus (Gladiolus ), lily (Lilium) and ananas (Ananas, wild pineapple flower). The study revealed seasonal pattern of cut flower sales with characteristic rise over Spring and Summer and low values over Winter and Autumn. In relation to colours, flowers of pink, white, creamy, yellow and red, enjoyed much higher interest, than flowers of orange and dark-red (‘bordeaux’) ones. Sales of fresh foliage available from ‘Agrohurt’ Wholesale Center were rather steady in individual months of the year, with rising tendency over Spring and Summer.

Key words: cut flowers, fresh foliage, sales, seasonal pattern of sales, wholesale market, colour.

Streszczenie: Asortyment popularnych kwiatów ciętych i zieleni ciętej na rynku hurtowym w Rzeszowie. Na podstawie przeprowadzonych w latach 2007–2008 badań ankietowych, w Podkarpackim Centrum Hurtowym Agrohurt S.A. w Rzeszowie, uzyskano dane dotyczące sprzedaży popularnych kwiatów ciętych, sezonowości sprzedaży wybranych kwiatów i zieleni ciętej oraz sprzedaży kwiatów pod względem barwy. Ankiety oparte na wywiadzie bezpośrednim przeprowadzono w losowo wybranych hurtowniach kwiatów wchodzących w skład Centrum Kwiatowego – znajdującego się na terenie Agrohurtu. Analiza badań ankietowych wykazała, że najpopularniejszymi kwiatami ciętymi były: róża (Rosa), chryzantema gałązkowa (Dendranthema) i goździk (Dianthus). Znacznie mniej sprzedawano: alstremerii (Alstroemeria), słonecznika (Helianthus), storczyka (Cymbidium), cantedeskii (Zantedeschia), tulipana (Tulipa), anturium (Anthurium), gerbery (Gerbera), eustomy (Eustoma), mieczyka (Gladiolus), lilii (Lilium) i ananasa (Ananas). Sprzedaż kwiatów ciętych była wyższa w okresie wiosennym i letnim w porównaniu ze sprzedażą w miesiącach jesiennych i zimowych. Stwierdzono znacznie większe zainteresowanie kwiatami o barwie różowej, białej, kremowej, żółtej i czerwonej niż w tonacji pomarańczowej i bordowej. Z analizy sprzedaży zieleni ciętej dostępnej w Centrum  Kwiatowym Agrohurtu wynikało, że podaż tego dekoracyjnego materiału roślinnego była w poszczególnych miesiącach kalendarzowych roku na zbliżonym poziomie, z tendencją wzrostową wiosną i latem.

Please use the following format to cite the selected article:
STOMPOR-CHRZAN E., GARGAŁA M. 2009. Choice of popular cut flowers and fresh foliage in wholesale flower market in Rzeszow. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 89–95

Author’s addresses:
Katedra Agroekologii, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Ćwiklińskiej 2,
35-601 Rzeszów, Poland
e-mail: estompor@univ.rzeszow.pl
 
STOMPOR-CHRZAN E., GARGAŁA M. 2009. Choice of popular cut flowers and fresh foliage in wholesale flower market in Rzeszow