Salicylic acid delays senescence of detached leaves of Hippeastrum × chmielii

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 23–29
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Salicylic acid delays senescence of detached leaves of Hippeastrum × chmielii

ALEKSANDRA ŁUKASZEWSKA, DANIEL KOBYLIŃSKI
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The longevity of cut leaves in flower arrangements is an important commercial consideration in horticultural practices. Here we report on the effect of salicylic acid (SA) on the postharvest longevity of cut leaves of Hippeastrum x chmielii and certain processes associated with their senescence. When applied on leaves in concentration 20 mg⋅dm–3 as a 24 hour pulse treatment, salicylic acid doubled leaves’ vase life, but was less effective when applied in concentration 50 mg⋅dm–3 or used continuously as a vase-water solution (conc. 10 mg⋅dm–3). Increased leaf longevity induced by SA was associated with a delay in chlorophyll degradation and changes in membrane properties as indicated by a lower pH of the cell sap and lower electroconductivity in the SA-treated leaves relative to water controls.

Key words: florist greens, vase life, cell sap parameters, chlorophylls

Streszczenie: Kwas salicylowy opóźnia starzenie ciętych liści Hippeastrum × chmielii. Trwałość liści stosowanych jako zieleń cięta powinna być co najmniej tak długa, jak kwiatów, z którymi współtworzą one kompozycję. W pracy opisano wpływ kwasu salicylowego (SA) na posprzętną trwałość ciętych liści zwartnicy Chmiela (Hippeastrum × chmielii). SA podany w formie 24-godzinnego kondycjonowania roztworem o stężeniu 20 mg⋅dm–3 dwukrotnie zwiększył trwałość liści, będąc nieco mniej skuteczny, gdy liście kondycjonowano w roztworze o stężeniu 50 mg⋅dm–3 lub wstawiono na stałe do jego roztworu o stężeniu 10 mg⋅dm–3. Wzrost trwałości liści pod wpływem SA związany był z hamowaniem degradacji chlorofilu oraz ograniczeniem zmian w przepuszczalności membran, co wyrażało się niższym pH i przewodnictwem elektrycznym soku komórkowego traktowanych liści w porównaniu do nietraktowanej kontroli.

Please use the following format to cite the selected article:
ŁUKASZEWSKA A., KOBYLIŃSKI D. 2009. Salicylic acid delays senescence of detached leaves of Hippeastrum × chmieliiAnnals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 23–29

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: aleksandra_lukaszewska@sggw.pl
 
ŁUKASZEWSKA A., KOBYLIŃSKI D. 2009. Salicylic acid delays senescence of detached leaves of Hippeastrum × chmielii