Flower longevity of ornamental alliums depending on cutting stage and postharvest treatment

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 11–16
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Flower longevity of ornamental alliums depending on cutting stage and postharvest treatment

AGNIESZKA KRZYMIŃSKA
Department of Ornamental Plants, Poznan University of Life Sciences

Abstract: The postharvest longevity of inflorescences evaluated till the drying up of the florets amounted 15–20 days for Allium aflatunense, 21–29 days for Allium christophii, 28–35 days for Allium giganteum and 15–19 days for Allium rosenbachianum. The postharvest longevity of inflorescences was the longest when flowers were harvested at the beginning of flowering or when 1/4 of the florets were open in an inflorescence. Applying 8-hydroxyquinoline sulphate for conditioning improved only the longevity of cut infl orescences of A. giganteum till drying up when they were kept in 100 mg⋅dm–3 and 200 mg⋅dm–3 gibberellic acid solutions. The postharvest longevity of cut inflorescencesof A. christophii improved when they were kept in gibberellic acid. This was the case for A. aflatunense only in non-conditioned inflorescences treated with 100 mg⋅dm–3 gibberellic acid solution and in conditioned inflorescences treated with 100 mg⋅dm–3 and 200 mg⋅dm–3 gibberellic acid solutions. Gibberellic acid improved the postharvest longevity of A. giganteum till drying up only in conditioned infl orescences and of A. rosenbachianum in conditioned inflorescences treated with 200 mg⋅dm–3 solution.

Key words: Allium, postharvest longevity, cutting stage

Streszczenie: Trwałość ozdobnych czosnków w zależności od stadium cięcia i pozbiorczego traktowania. Trwałość pozbiorcza kwiatostanów oceniana do zaschnięcia kwiatów wynosiła 15–20 dni dla A. aflatunense, 21–29 dni dla A. christophii, 28–35 dni dla A. giganteum i 15–19 dni dla A. rosenbachianum. Trwałość pozbiorcza była najdłuższa, gdy cięcie wykonywano na początku kwitnienia oraz w stadium 1/4 otwartych kwiatów w kwiatostanie. Użycie siarczanu 8-hydroksychinoliny poprawiło trwałość pozbiorczą tylko czosnku olbrzymiego do stadium zaschnięcia kwiatów, gdy wstawiono je do roztworu kwasu giberelinowego o stężeniu 100 mg⋅dm–3 i 200 mg⋅dm–3. Trwałość ciętych kwiatostanów czosnku Krzysztofa zwiększyła się po użyciu kwasu giberelinowego. Kwas giberelinowy spowodował także zwiększenie trwałości kwiatostanów czosnku aflatuneńskiego niekondycjonowanych po zastosowaniu stężenia 100 mg⋅dm–3 i kondycjonowanych po użyciu stężenia 100 mg⋅dm–3 i 200 mg⋅dm–3. Kwas giberelinowy w stężeniu 200 mg⋅dm–3 korzystnie wpłynął na trwałość kondycjonowanych kwiatostanów czosnku olbrzymiego do stadium zaschnięcia kwiatów i kondycjonowanych kwiatostanów czosnku Rosenbacha.

Please use the following format to cite the selected article:
KRZYMINSKA A. 2009. Flower longevity of ornamental alliums depending on cutting stage and postharvest treatment. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 11–16

Author’s adress:
Katedra Roślin Ozdobnych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Dąbrowskiego 159,
60-594 Poznań, Poland
e-mail: akrzym@up.poznan.pl

AGNIESZKA KRZYMINSKA. 2009. Flower longevity of ornamental alliums depending on cutting stage and postharvest treatment