Lachenalia – breeding, culture and usage of a new ornamental bulbous plant

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 30, 2009: 5–10
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 30, 2009)

Lachenalia – breeding, culture and usage of a new ornamental bulbous plant

ANNA KAPCZYŃSKA
Department of Ornamental Plants, University of Agriculture in Cracow

Abstract: Lachenalia is a bulbous plant which origins from South Africa. It is a well known commercial plant in African area but new to the international flower market. By hybridization this flower bulb has been significantly improved. For recent years the researchers from South Africa have been promoting attractive hybrid crosses known as the African Beauty® series, available in different shades and colours: red, yellow, orange, purple. The breeding programme contributed to the development of interest in the cultivation of Lachenalia in European countries. Lachenalia can be recommended as a pot plant and also for the garden, as a tender perennial which will not survive frost. Not only the flowers are attractive but also shoots and leaves which are frequently spotted. Lachenalia delights with its exotism, colouring and flower shape and certainly can be used as a new cut flower in floristic compositions. New hybrids should be surely introduced to Polish growers and the Polish flower market.

Key words: cape cowslip, cultivation, breeding, propagation, tender perennial, cut flower, pot plant

Streszczenie: Lachenalia – hodowla, uprawa i zastosowanie nowej ozdobnej rośliny cebulowej. Rodzaj Lachenalia (Hyacinthaceae) obejmuje 100 gatunków roślin cebulowych znoszących spadki temperatury do –5°C. Wszystkie gatunki są endemitami występującymi na obszarach Południowej Afryki i Namibii ze szczególną koncentracją na terenie zachodniej części prowincji Cape. W katalogach ogrodniczych roślina ta polecana jest jako niezwykle interesująca „nowość” zarówno do uprawy w doniczkach, jak i do ogrodów, a także do produkcji na kwiat cięty. W 1966 roku w Agricultural Research Council (ARC-Roodeplaat) rozpoczęto program badawczy mający na celu otrzymanie nowych odmian o korzystnych walorach dekoracyjnych, charakteryzujących się większymi kwiatami i liśćmi. Od momentu rozpoczęcia tego programu zarejestrowano wiele nowych odmian. Utrudnienia w szeroko zakrojonych badaniach hodowlanych były spowodowane dużą zmiennością w obrębie rodzaju. Obecne badania mają na celu uzyskanie form nadających się na kwiaty cięte, o szerokim zakresie barw kwiatów, a także opracowanie całorocznej (sterowanej) metody uprawy tej rośliny. Nowa seria odmian została nazwana ‘African Beauty’. Do uprawy doniczkowej w Holandii cebule lachenalii są sadzone do pojemników od stycznia do listopada. W warunkach holenderskich nie udaje się uzyskać roślin kwitnących równocześnie, dlatego okazy będące w tej samej fazie kwitnienia przesadza się do większych doniczek gotowych do sprzedaży. W zależności od gatunku kwiaty lachenalii zebrane są po około 20 w kłosach lub gronach. Płatki korony tworzą kształt dzwonka lub rurki, mogą być jednolitego koloru lub wielobarwne, niektóre gatunki pachną. W zależności od odmiany nasiona kiełkują po 2–6 tygodniach. Optymalna temperatura kiełkowania wynosi 10–20ºC. Rośliny z rodzaju Lachenalia można rozmnażać: generatywnie, przez cebule przybyszowe, sadzonki liściowe, a także w kulturach in-vitro. Coraz częściej do masowego rozmnażania zalecane jest rozmnażanie właśnie metodami kultur sterylnych, gdyż gatunki lachenalii często porażane są wirusem mozaiki śniedka (Ornithogalum Mosaic Virus, OMV). OMV powoduje na roślinach szereg objawów mozaiki oraz deformacje kwiatów. Stwierdzono, że wirus ten koncentruje się głównie w wierzchołkach wzrostu cebul, dlatego do inicjacji kultur in vitro zaleca się używać fragmentów tkanki liściowej. Niezwykle ważne jest opracowanie precyzyjnych wskazówek dotyczących rozmnażania lachenalii metodą in vitro przy użyciu różnych eksplantatów, nie tylko dla poszczególnych gatunków, ale przede wszystkim odmian, które mogą mieć ogromne znaczenie w produkcji ogrodniczej. Rośliny z rodzaju Lachenalia zachwycają swoją egzotyką, kolorystyką, kształtem kwiatów i z pewnością powinny wzbogacić asortyment polskiego rynku kwiaciarskiego, niezmiernie otwartego na nowości. Lachenalia jako „nowość” ma szanse osiągać wyższe ceny i wpłynąć na dalszy rozwój polskiego rynku kwiaciarskiego, co ma ogromne znaczenie w dobie konkurencji na rynkach światowych.

Please use the following format to cite the selected article:
KAPCZYNSKA A. 2009. Lachenalia – breeding, culture and usage of a new ornamental bulbous plant. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 30: 5–10

Author’s adress:
Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Rolniczy
29 Listopada 54,
31-425 Kraków, Poland
e-mail: akapczynska@op.pl
 
ANNA KAPCZYNSKA. 2009. Lachenalia – breeding, culture and usage of a new ornamental bulbous plant