Reduction of formaldehyde emission from plywood bonded with modified UF adhesive

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 44-48
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Reduction of formaldehyde emission from plywood bonded with modified UF adhesive

MÁRIA ŠMIDRIAKOVÁ, JÁN SEDLIAČIK, JÁN MATYAŠOVSKÝ, PETER DUCHOVIČ
Technical University in Zvolen, Slovakia
VIPO a.s. Partizanske, Slovakia

Abstract: Chemical stability of UF adhesives is an important hygienic property. This paper deals with chemical stability of UF adhesives modified with glutaraldehyde  (GA) and collagen. GA was added to the adhesive to increase the structural stability of the adhesive. Collagen was added in the form of acid hydrolysate; the hydrolysate is chrome tanned leather waste. Formaldehyde content in plywood was measured through FESYP method; and formaldehyde emission from cured UF adhesive film was measured through “chamber method” according to the STN 49 0030 and STN EN  717-1 standards. The results showed that si multaneous presence of collagen and GA in the UF adhesive mixture reduced the amount of formaldehyde in plywood, and reduced the formaldehyde emission from cured UF adhesive film, as well.

Key words: UF adhesive, formaldehyde emission, collagen, hydrolysate, glutaraldehyde, plywood

Streszczenie: Redukcja emisji formaldehydu ze sklejki klejonej modyfikowaną żywicą mocznikową. Stabilność chemiczna żywicy mocznikowej stanowi jej istotną własność higieniczną. Praca dotyczy stabilności chemicznej kleju mocznikowego modyfikowanego aldehydem glutarowym oraz kolagenem. Aldehyd glutarowy został dodany do kleju w celu zwiększenia stabilności strukturalnej. Kolagenzostał dodany w formie hydrolizatu kwasowego, pochodzącego z odpadów po garbowaniu skór. Zawartość  formaldehydu zmierzono zgodnie z normami STN 49 0030 oraz STN EN 717-1. Wykazano, że równoczesna obecność kolagenu oraz GA w żywicy mocznikowej zmniejsza ilość formaldehydu oraz redukuje jego emisję z utwardzonej żywicy.

Please use the following format to cite the selected article:
ŠMIDRIAKOVÁ M., SEDLIAČIK J., MATYAŠOVSKÝ J., DUCHOVIČ P. 2011. Reduction of formaldehyde emission from plywood bonded with modified UF adhesive. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 44-48

Authors’ address:
Ing. Mária Šmidriaková
Doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
Technical University
T.G. Masaryka, 24
960 53 Zvolen, Slovakia
e-mail:   smidriak@vsld.tuzvo.sk
janos@vsld.tuzvo.sk

Ing. Jan Matyašovsky,PhD
Ing.Peter Duchovič
VIPO a.s  
Ul. Gen Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske, Slovakia
e-mail:   jmatyasovsky@vipo.sk
pduchovic@vipo.sk
 

ŠMIDRIAKOVÁ M., SEDLIAČIK J., MATYAŠOVSKÝ J., DUCHOVIČ P. 2011. Reduction of formaldehyde emission from plywood bonded with modified UF adhesive