Leather waste hydrolysate as a partial substitute of UF adhesive for plywood production

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 38-43
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Leather waste hydrolysate as a partial substitute of UF adhesive for plywood production

MÁRIA ŠMIDRIAKOVÁ1, JÁN SEDLIAČIK1, PETER JURKOVIČ2, PAVOL MELUS2
1Technical University in Zvolen, Slovakia
2VIPO a.s. Partizanske, Slovakia

Abstract: Chemical stability, water resistance and the strength of glued joint of plywood are the important properties of any adhesive. This paper deals with UF adhesives modified with glutaraldehyde (GA) and collagen. GA was added to the UF adhesive to increase its structural stability. Collagen was added in the form of acid hydrolysate. The hydrolysate is chrome tanned leather waste; we searched the possibility to use the waste as a partial substitute of the adhesive. Shear strength was measured according to the EN  314-1,2: 1993 standard. The obtained results showed that simultaneous presence of collagen and GA in the UF adhesive mixture increased the shear strength of glued joints. The leather hydrolysate can be used as the additive to UF adhesives. Utilisation of leather hydrolysate as the secondary industrial raw material in UF adhesive production can be the positive contribution to the environment.

Key words: UF adhesive, collagen, leather hydrolysate, glutaraldehyde, plywood, shear strength

Streszczenie: Hydrolizat odpadów skórnych jako częściowy zamiennik kleju mocznikowego w produkcji sklejki. Stabilność chemiczna, odporność na wodę i wytrzymałość połączenia są esencjonalnymi własnosciami każdego kleju. Artykuł dotyczy kleju mocznikowego modyfikowanego aldehydem glutarowym (GA) i kolagenem. Dodatek GA zwiększa stabilność strukturalną kleju mocznikowego. Kolagen dodano w formie hydrolizatu kwasowego. Do sporządzenia hydrolizatu użyto garbowanych związkami chromu odpadów skórnych, szukano możliwości użycia odpadów jako częściowego substytutu kleju. Wytrzymałość na ścinanie mierzono zgodnie z normą EN 314-1,2: 1993. Wykiki badań wskazują że jednoczesna obecność hydrolizatu i GA w kleju mocznikowym zwiększa wytrzymałość na ścinanie połączeń. Utylizacja hydrolizatu skórnego w kleju UF może mieć pozytywne skutki dla środowiska.

Please use the following format to cite the selected article:
ŠMIDRIAKOVÁ M., SEDLIAČIK J., JURKOVIČ P., MELUS P. 2011. Leather waste hydrolysate as a partial substitute of UF adhesive for plywood production. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 38-43

Authors’ address:
Ing. Mária Šmidriaková
Doc. Ing. Ján Sedliačik, PhD.
Technical University
T.G. Masaryka, 24
960 53 Zvolen, Slovakia
e-mail: smidriak@vsld.tuzvo.sk
janos@vsld.tuzvo.sk

Ing. Peter Jurkovič, PhD.
Ing. Pavol Meluš, PhD.
VIPO a.s  
Ul. Gen Svobodu 1069/4
958 01 Partizánske, Slovakia
e-mail: pjurkovic@vipo.sk
pmeluš@vipo.sk
 

ŠMIDRIAKOVÁ M., SEDLIAČIK J., JURKOVIČ P., MELUS P. 2011. Leather waste hydrolysate as a partial substitute of UF adhesive for plywood production