An influence of selected factors on the aspen wood surfaced roughness treated with water based coat ings - Experiment results

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 29-33
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

An influence of selected factors on the aspen wood surfaced roughness treated with water based coat ings - Experiment results

GABRIELA SLABEJOVÁ  
Department of Furniture and Wood Products, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen

Abstract: An influence of selected factors on the aspen wood surfaced roughness treated with water based coatings. When evaluating the quality  of surface treatment it is vital to get familiar with the wood geometry, namely its roughness. In the experiment was evaluated arithmetic deviation of the profile - the Ra parameter for surfaces milled, grinded and pressed. These surfaces were modified with water based coatings.

Key words: mechanical working of the surface wood, surface finishing, surface roughness, water based coatings

Streszczenie: Wpływ wybranych czynników na jakość powierzchni osiki wykańczanej wyrobami wodorozcieńczalnymi. Jakość powierzchni drewna określano za pomocą parametrów chropowatości. Brano pod uwagę średnie odchylenie profile od wartości średniej Ra, dla powierzchni struganych, szlifowanych oraz prasowanych. Takie też powierzchnie były pokrywane wyrobami wodorozcieńczalnymi.

Please use the following format to cite the selected article:
SLABEJOVÁ G. 2011. An influence of selected factors on  the aspen wood surfaced roughness treated with water based coatings - Experiment results. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 29-33

Authors’ address:
Gabriela SLABEJOVÁ
Department of Furniture and Wood Products
Faculty of Wood Sciences Technology  
Technical University in Zvolen
T.G. Masaryka 2117/24
960 53  Zvolen, Slovak Republic
slabejova@vsld.tuzvo.sk

SLABEJOVÁ G. 2011. An influence of selected factors on  the aspen wood surfaced roughness treated with water based coatings - Experiment results