An influence of selected factors on the aspen wood surfaced roughness treated with water based coatings - Methodology work

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 25-28
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

An influence of selected factors on the aspen wood surfaced roughness treated with water based coatings - Methodology work

GABRIELA SLABEJOVÁ  
Department of Furniture and Wood Products, Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen

Abstract: An influence of selected factors on the aspen wood surfaced roughness treated with water based coatings. This article discusses the influence of selected  factors on surface roughness of aspen wood treated with water based coatings. Selected factors are: mechanically worked surface of the wood, wood fiber direction, type of water based coating and thickness of the paint coating film. 

Key words: mechanical working of the surface wood, surface finishing , surface roughness, water based coatings

Streszczenie:  Wpływ wybranych czynników na jakość powierzchni osiki wykańczanej wyrobami wodorozcieńczalnymi. Praca dotyczy chropowatości powierzchni drewna osiki pokrywanej wyrobami wodorozcieńczalnymi, brano pod uwagę: jakość powierzchni przed wykończeniem, kierunek włókien, typ wyrobu lakierniczego, grubość filmu substancji lakierniczej.

Please use the following format to cite the selected article:
SLABEJOVÁ G. 2011. An influence of selected factors on the aspen wood surfacedr oughness treated with water based coatings - Methodology work. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 25-28

Authors’ address:
Gabriela SLABEJOVÁ
Department of Furniture and Wood Products
Faculty of Wood Sciences Technology  
Technical University in Zvolen
T.G. Masaryka 2117/24
960 53 Zvolen, Slovak Republic
slabejova@vsld.tuzvo.sk
 
SLABEJOVÁ G. 2011. An influence of selected factors on the aspen wood surfacedr oughness treated with water based coatings - Methodology work