Taxation of general consumption in SR and (ir)responsible behavior of taxpayers

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 12-16
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Taxation of general consumption in SR and (ir)responsible behavior of taxpayers

MARIANA SEDLIAČIKOVÁ1, EVA SOPKOVÁ2
1Department of Business Economics, Technical University, Zvolen, Slovakia
2Department of Corporate Economics and Management, UMB Banská Bystrica, Slovakia

Abstract: An irresponsible behavior of taxpayers is a seriously long-lasting economic problem, that all the countries in the world try to solve. Struggle with various forms of tax evasion is not easy, because skill of the mandatory participants knows no boundaries. The aim of this scientific analysis are selected issues of general indirect taxation, forms, consequences of tax evasion  and the importance of international cooperation in the elimination of tax evasion. By problem solving of discharging of tax duties, we focused on value added tax, which is one of the most important income items of the state budget of the Slovak Republic.

Key words: tax, value added tax, the irresponsible behavior of taxpayers, tax evasion

Streszczenie: Opodatkowanie konsumpcji na Słowacji i nieodpowiedzialne zachowania podatników. Nieodpowiedzialne zachowanie podatników jest poważnym problemem, który wszystkie kraje świata usiłują rozwiązać. Walka z różnymi formami omijania opodatkowania nie jest łatwa, ze względu na nieograniczoną pomysłowość płacących. Celem powyższej analizy jest określenie form opodatkowania pośredniego, konsekwencji omijania opodatkowania i znazenie współpracy międzynarodowej w walce z tym procederem. Soncentrowano się na podatku od wartościdodanej, będącym jednym z ważniejszych źródeł dochodu Słowacji.

Please use the following format to cite the selected article:
SEDLIAČIKOVÁ M., SOPKOVÁ E. 2011. Taxation of general consumption in SR and (ir)responsible behavior of taxpayers. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 12-16

Authors’ addresses:
Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.
Department of Business Economics
Faculty of Wood Science and Technology
Technical University in Zvolen
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen, Slovakia
mail: sedliacikova@vsld.tuzvo.sk

Ing. Eva Sopková, PhD.
Department of Corporate Economics and Management
Faculty of Economics  
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica, Slovakia
e-mail: eva.sopkova@umb.sk;  
 

SEDLIAČIKOVÁ M., MICHALKOVÁ M. 2011. Taxation of general consumption in SR and (ir)responsible behavior of taxpayers