Analysis of competitiveness of the chosen company.

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 76, 2011: 7-11
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 76, 2011)

Analysis of competitiveness of the chosen company

MARIANA SEDLIAČIKOVÁ1, MIROSLAVA MICHALKOVÁ2
1Department of Business Economics, Technical University, Zvolen, Slovakia
2Faculty of Media, Pan Europian University, Bratislava, Slovakia

Abstract: During the period, in which the world economy is today, companies, which want to be successful in hard competitive struggle, have to analyze not only their internal but also external environment. Therefore companies identify, who are their compe titors, what are their objectives and strategy, also their strengths and weaknesses. They analyze all their steps from preparing of production to distribution and providing of services. The determination of competitive strategy and effort to build a competitive advantage, on which the company will then build, should be results of these analyses. If the company wants to be prosperous and competitive, it has to offer its products and services under the most favorable conditions, with optimal functional properties, which faster meet the needs, desires, perceptions and consumer requirements. The aim of presented paper is analysis of competitiveness of the selected company by Porter five competitive forces model and formulation of proposals for the future period, not only to maintain the enterprise on the market, but also even to increase its competitive potential.

Key words: competitiveness, competition, Porter model, analysis, company, economical crises

Streszczenie: Analiza konkurencyjności wybranej firmy. W obecnych czasach światowej ekonomii firmy chcące wygrywać w warunkach trudnej konkurencji, muszą analizować nie tylko swoje wewnętrzne, ale także i zenętrzne środowisko. Przedsiębiorstwa identyfikują swoich konkurentów, ich cele i strategie oraz zalety i słabości. Analizują wszystkie kroki począwszy od produkcji do dystrybucji produktów. Efektem tych analiz powinno być ustalenie strategii konkurencyjności oraz wysiłki w zbudowanu bardziej konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Artykuł skupia się na analizie konkurencyjności wybranego przedsiębiorsta w modelu pięciu sił Portera i ustalenie zaleceń do działań przyszłości, pozwalających nie tylko utrzymać firmę na rynku, ale także zwiększyć jej potencjał konkurencyjny.

Please use the following format to cite the selected article:
SEDLIAČIKOVÁ M., MICHALKOVÁ M. 2011. Analysis of competitiveness of the chosen company. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology 76: 7-11

Authors’ addresses:
Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.
Department of Business Economics
Faculty of Wood Science and Technology
Technical University in Zvolen
T. G. Masaryka 24
960 53 Zvolen, Slovakia
mail: sedliacikova@vsld.tuzvo.sk

Mgr. Miroslava Michalková
Faculty of Media
Pan Europian University
Tomášikova 50/C
831 04 Bratislava, Slovakia
mail: miroslava.michalkova@europers.sk
 

SEDLIAČIKOVÁ M., MICHALKOVÁ M. 2011. Analysis of competitiveness of the chosen company.