Postharvest performance of forced cut lilacs ‘Mme Florent Stepman’ as affected by harvest date and preservatives

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 32, 2011: 43–51
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 32, 2011)

Postharvest performance of forced cut lilacs ‘Mme Florent Stepman’ as affected by harvest date and preservatives

KAROLINA SKOLIMOWSKA, ALEKSANDRA ŁUKASZEWSKA, DIANA ADAMCZYK, JULIA ROCHALA
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract. Due to the forcing methods  the cut stems of lilacs are available on the market between November and April, outside their natural blooming period in May. Their vase life is often unsatisfactory as the racemes wilt after 4–5 days. The trials were undertaken to improve postharvest performance of cut stems of the white lilac cultivar ‘Mme Florent Stepman’ forced between December and March. Longevity of racemes on stems kept in water ranged between 4.0 and 9.2 days and was neither related to the endogenous sugars content in  flowers nor to a harvest date, being the longest in January. Immersing the stem ends in boiling water for a fewseconds to remove air emboli from the vessels was harmful. The stem length (50 cm versus 30 cm) did not affect lilac vase life. The flower preservatives (Chrysal Professional 2 and the mixture of 8-HQC 200 mg·dm–3 + sucrose 2%) improved flower opening and  prolonged vase life but the range of response to the treatment was neither related to a harvest date nor to the endogenous sugar content. Freshly harvested flowers situated both in the upper and lower raceme parts were comparably rich in total soluble sugars whose levels decreased during senescence. Flowers on stems kept in the standard preservative accumulated sugars during their vase life, however those kept in the Chrysal Professional 2 did not.

Key words: Syringa vulgaris, vase life, flower diameter, endogenous sugars, water uptake

Streszczenie: Posprzętna jakość ciętych pędów lilaka ‘Mme Florent Stepman’ zależnie od terminu pędzenia i pożywki. Dzięki metodom pędzenia cięte lilaki są dostępne na rynku od listopada do kwietnia, a więc przez 6 miesięcy poza ich krótkim, naturalnym okresem  kwitnienia, który przypada na maj. Trwałość pędzonych lilaków jest zazwyczaj niezadowalająca, gdyż kwiatostany więdną po 4–5 dniach. W pracy podjęto próby poprawy posprzętnej jakości ciętych pędów białej odmiany ‘Mme Florent Stepman’ pędzonej w okresie grudzień – marzec. Trwałość kwiatostanów na pędach wstawionych do wody wahała się od 4 do 9,2 dnia i była najdłuższa w styczniu. Jej długość nie wiązała się ani z datą pędzenia, ani zawartością endogennych cukrów w kwiatach. Trwałość nie wiązała się też z długością pędu (50 cm  versus  30 cm). Zabieg zaparzania końców pędów we wrzącej wodzie, mający na celu odpowietrzenie tkanki naczyniowej, okazał się szkodliwy. Pożywki do kwiatów (Chrysal Professional 2 i pożywka standardowa: 8-HQC 200 mg·dm–3 + sucrose 2%) stymulowały otwieranie się kwiatów i przedłużały ich trwałość, ale skala reakcji na zbieg nie była związana ani z datą zbioru, ani z poziomem cukrów ogólnych i redukujących. Kwiaty w górnej i dolnej części kwiatostanu zawierały porównywalne ilości rozpuszczalnych węglowodanów, których poziom spadał w trakcie starzenia. W kwiatach wstawionych do roztworu pożywki standardowej obserwowano akumulację cukrów rozpuszczalnych, co nie następowało w lilakach umieszczonych w roztworze Chrysal Professional 2.

Please use the following format to cite the selected article:
Skolimowska K., Łukaszewska A., Adamczyk D., Rochala J. 2011. Postharvest performance of forced cut lilacs ‘Mme Florent Stepman’ as affected by harvest date and preservatives. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 32: 43–51

Authors’ address:
Karolina Skolimowska, Aleksandra Łukaszewska, Diana Adamczyk, Julia Rochala
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: aleksandra_lukaszewska@sggw.pl
 
Skolimowska K., Łukaszewska A., Adamczyk D., Rochala J. 2011. Postharvest performance of forced cut lilacs ‘Mme Florent Stepman’ as affected by harvest date and preservatives