The effect of Starter-Plus on shoot growth and the development of root systems of three ornamental shrubs during the first year after re-potting

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 32, 2011: 35–42
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 32, 2011)

The effect of Starter-Plus on shoot growth and the development of root systems of three ornamental shrubs during the first year after
re-potting

ANDRZEJ PACHOLCZAK, WIESŁAW SZYDŁO, KATARZYNA DEDA
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of this work was to evaluate the effect of Starter-Plus on the regeneration of root systems as well as on the shoot growth of three ornamental shrubs grown in containers: ninebark  Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’, burberry  Berberis thunbergii  ‘Erecta’ and black elder Sambucus nigra ‘Aurea’. Plants were either watered with the solutions of Starter-Plus after re-potting or, before planting, their root balls were soaked in the preparation solution (1 h or 24 h). The effect of treatments on contents in leaves of chlorophylls, reducing sugars and poliphenoloacids were also determined. Generally, soaking plant roots before repotting in the solution of Starter-Plus enhanced shoot growth and root ball development more effectively than watering plants after transplantation. The effect of Starter-Plus on organic compounds determined in leaves varied in the three species under study. No relationship between their contents and growth parameters could be found.

Key words: growth regulators, auxin, vitamin B1, root regeneration, shoot elongation, re-potting

Streszczenie: Wpływ preparatu Starter-Plus na wzrost wybranych gatunków krzewów liściastych w pierwszym roku po przesadzeniu. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu preparatu Starter-Plus na wzrost w pierwszym roku po przesadzeniu gatunków: Berberis thunbergii  ‘Erecta’, Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ i Sambucus nigra ‘Aurea’. Rośliny były podlewane roztworem preparatu lub moczono w nim system korzeniowy przez 1 lub 24 godziny. Dodatkowym celem pracy było zbadanie wpływu preparatu Starter-Plus na zawartość chlorofilu, cukrów redukujących i polifenolokwasów w liściach roślin traktowanych preparatem. Wzrost pędów i bryły korzeniowej u większości badanych gatunków stymulowany był bardziej przez preparat zastosowany metodą moczenia, niż metodą podlewania. Preparat Starter-Plus wpłynął na zmiany w zawartości wybranych związków organicznych w liściach roślin traktowanych preparatem, ale potrzebne są dalsze badania, mające na celu sprawdzenie zależności między ich zawartością a wzrostem roślin.

Please use the following format to cite the selected article:
Pacholczak A., Szydło W., Deda K. 2011. Effect of Starter-Plus on shoot growth and development of root system of three ornamental shrubs during the first year after re-potting. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 32: 35–42

Authors’ address:
Andrzej Pacholczak, Wiesław Szydło, Katarzyna Deda
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: pacholczak@poczta.onet.pl
 
Pacholczak A., Szydło W., Deda K. 2011. Effect of Starter-Plus on shoot growth and development of root system of three ornamental shrubs during the first year after re-potting