The influence of varied calcium nutrition on fruit yield, occurrence of blossom end rot and selected physiological parameters of twohybrid cultivars of tomato cultivated in coconut fiber

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 32, 2011: 25–33
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 32, 2011)

The influence of varied calcium nutrition on fruit yield, occurrence of blossom end rot and selected physiological parameters of twohybrid cultivars of tomato cultivated in coconut  fiber

MARZENA WIŃSKA-KRYSIAK, KAROLINA BALCERZAK
Laboratory of Basic Research in Horticulture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of the study was to evaluate the influence of different calcium variants used for fertilization(100 and 200 mg Ca·dm–3 nutrient solution as CaCl2, 100 and 200 mg Ca·dm–3 nutrient solution as Ca(NO3)2 – 70% and CaCl2 – 30%, 100 and 200 mg Ca·dm–3 nutrient solution as Ca(NO3)2) on fruit yield and occurrence of blossom end rot (BER) in tomato cultivars ‘Salinero F1’ and ‘Alvaro F1’. It was found that at 100 mg Ca·dm–3 nutrient solution as Ca(NO3)2 BER intensity washigh, but ‘Salinero F1’ did not show signs of thisphysiological disorder when 200 mg·dm–3 nutrient solution in a Ca(NO3)2 form was used. ‘Salinero F1’ was found as higher yielding and less susceptible to blossom end rot. Moreover, this cultivar expressed higher efficiency of photosynthetic apparatus (F0, Fm, Fv, Fv/Fm, Fv/F0, Fm/F0).

Key words: fertigation, Ca, BER, efficiency of photosynthetic apparatus

Streszczenie: Wpływ zróżnicowanego nawożenia wapniem na plonowanie, występowanie suchej zgnilizny wierzchołkowej oraz wybrane parametry fizjologiczne dwóch odmian mieszańcowych pomidora uprawianego we włóknie kokosowym. Przeprowadzono badania mające na celu ocenę wpływu nawożenia, ze względu na zróżnicowane źródło i poziom wapnia: 100 i 200 mg Ca·dm–3 pożywki jako CaCl2, 100 i 200 mg Ca·dm–3 pożywki jako Ca(NO3)2 - 70% oraz CaCl2 - 30%, 100 i 200 mg Ca·dm–3 pożywki jako Ca(NO3)2 na plonowanie oraz występowanie suchej zgnilizny wierzchołkowej u pomidora odmiany ‘Salinero F1’ i ‘Alvaro F1’. Wykazano, że 100 mg Ca·dm–3 pożywki w postaci Ca(NO3)2 zwiększa natężenie suchej zgnilizny wierzchołkowej. W przypadku odmiany ‘Salinero F1’ nie odnotowano obecności tej choroby fizjologicznej przy zastosowaniu 200mg Ca·dm–3 pożywki w postaci Ca(NO3)2. Odmiana ‘Salinero F1’ cechowała się wyższym plonem oraz mniejszą podatnością owoców na suchą zgniliznę wierzchołkową oraz wyższą sprawnością aparatu fotosyntetycznego (F0, Fm, Fv, Fv/Fm,Fv/F0, Fm/F0) niż odmiana ‘Alvaro F1’.

Please use the following format to cite the selected article:
Wińska-Krysiak M., Balcerzak K. 2011. The influence of varied calcium nutrition on fruit yield, occurrence of blossom end rot and selected physiological parameters of two hybrid cultivars of tomato cultivated in coconut fiber. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 32: 25–33

Authors’ address:
Marzena Wińska-Krysiak, Karolina Balcerzak
Samodzielny Zakł ad Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: marzena_winska_krysiak@sggw.pl
 
Wińska-Krysiak M., Balcerzak K. 2011. The influence of varied calcium nutrition on fruit yield, occurrence of blossom end rot and selected physiological parameters of two hybrid cultivars of tomato cultivated in coconut fiber.