The effect of microbial inoculation with EM-Farming inoculum on the vegetative growth of three strawberry cultivars

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 32, 2011: 3–14
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 32, 2011)

The effect of microbial inoculation with EM-Farming inoculum on the vegetative growth of three strawberry cultivars

RAJMUND GLINICKI1, LIDIA SAS-PASZT2, EWA JADCZUK-TOBJASZ1
1Department of Pomology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Rhizosphere Laboratory, Agrotechnical Department, Research Institute of Horticulture

Abstract: There is a growing interest among farmers and the market, as well as among consumers, in the possibility of utilizing microorganisms in agriculture. Microbial inocula bring new sustainable solutions to cultivation practices, which are not hazardous to the environment or consumers. The experiment described here, was aimed at an evaluation of the effect of a multi-microbial EM-Farming inoculum on the vegetative growth of three strawberry cultivars: ‘Honeoye’, ‘Elsanta’ and ‘Selva’. Four treatments were tested: Control (not treated), EM-Farming inoculum, standard NPK fertilization, and EM-Farming inoculum applied together with standard NPK treatment. The results indicated that the EM-microbial inoculum was the most effective in stimulating shoot and root growth in the cultivar ‘Honeoye’, whereas the day-neutral cultivar ‘Selva’ showed increased root biomass as a result of EM application. The plants of the cultivar ‘Elsanta’ did not show a positive effect as a response of EM application. The measurements also revealed that NPK fertilization applied to the strawberry plants together with EM-Farming can withstand the positive effect on strawberry plant growth, which are gained with single microbial inoculation. Further field research is needed to estimate if application of EM inoculum is suitable for commercial strawberry production.

Key words:  effective microorganisms, fertilization, sustainable agriculture

Streszczenie: Efekt inokulacji mikrobiologicznej szczepionką EM-Farming na wzrost wegetatywny trzech odmian truskawki. Możliwość wykorzystania preparatów mikrobiologicznych w zrównoważonych praktykach uprawy ze względu na bezpieczeństwo stosowania cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród producentów jak i konsumentów. Przeprowadzone badania miały na celu ocenę wpływu stosowania inokulum składającego się z wielu mikroorganizmów (EM-Farming) na wzrost wegetatywny trzech odmian truskawki: ‘Honeoye’, ‘Elsanta’ i ‘Selva’. W doświadczeniu testowano cztery kombinacje: Kontrola (nie traktowane), inokulum EM-Farming, standardowe nawożenie NPK oraz EM-Farming w połączeniu ze standardowym nawożeniem NPK. Zastosowany EM-Farming szczególnie skutecznie stymulował wzrost części nadziemnej i korzeni u odmiany ‘Honeoye’, zaś u odmiany ‘Selva’ wpływał na wzrost biomasy korzeni. Nie odnotowano pozytywnego efektu stosowania EM na wzrost roślin odmiany ‘Elsanta’. EM-Farming stosowany osobno wpływał  korzystniej na wzrost roślin truskawki, niż w połączeniu ze standardowym nawożeniem NPK. Dalsze badania polowe są konieczne w celu oceny przydatności stosowania EM-Farming do towarowej produkcji truskawek.

Please use the following format to cite the selected article:
Glinicki R., Sas-Paszt L., Jadczuk-Tobjasz E. 2011. Effect of microbial inoculation with EM-Farming inoculum on the vegetative growth of three strawberry cultivars. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 32: 3–14

Authors’ addresses:
Rajmund Glinicki, Ewa Jadczuk-Tobjasz
Katedra Sadownictwa SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: rajmund@glinicki.com

Lidia Sas-Paszt
Pracownia Rizosfery, Zakł ad Agrotechniki Ro ślin
Sadowniczych,  Instytut Ogrodnictwa
ul. Pomologiczna 18,
96-100 Skierniewice, Poland

Glinicki R., Sas-Paszt L., Jadczuk-Tobjasz E. 2011. Effect of microbial inoculation with EM-Farming inoculum on the vegetative growth of three strawberry cultivars