Branching stimulation in Hosta sp.

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 31, 2010: 35–41
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 31, 2010)

Branching stimulation in  Hosta sp.

MARIA WITOMSKA, ADAM JASZCZUK, AGNIESZKA ILCZUK
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: In 2007–2008 trials were undertaken to stimulate branching in hosta, a popular garden perennial. Two cultivars were used in the experiment: ’Wide Brim’ and ‘Patriot’. The young single stem plants were either decapitated or sprayed twice or three times with Arbolin 038 (containing GA 3 and BA) at monthly intervals. Removal of the apical bud did not stimulate branching in the first season and decreased the offshoot production in the second year in both hosta cultivars. During the first year two sprayings with Arbolin 038 stimulated branching only in ‘Wide Brim’ while three sprayings were effective for both cultivars. Observations made in the second growing season indicate that two treatments with Arbolin 038 were sufficient to provoke branching in both hosta cultivars resulting in marketable plants.

Key words: apical dominance, gibberellic acid, benzyladenine, Arbolin 038, production cycle.

Streszczenie: Stymulowanie rozkrzewiania funkii (Hosta sp.). W latach 2007–2008 przeprowadzono badania nad stymulowaniem rozkrzewiania dwóch odmian funkii: ‘Wide Brim’ i ‘Patriot’. Młode, jednopędowe rośliny poddano dwóm zabiegom. Pierwszy - to ogłowienie pąka głównego, drugi - dwu- lub trzykrotne opryskiwanie roślin preparatem Arbolin  038 (zawierającym BA i GA3) w stężeniu 90 cm3·dm–3, w odstępach miesięcznych. Zabieg ogłowienia nie stymulował wyrastania pędów bocznych u funkii w pierwszym sezonie wegetacyjnym, w drugim hamował rozkrzewianie. W pierwszym sezonie wegetacyjnym dwukrotne opryskiwanie preparatem Arbolin 038 stymulował o jedynie rozkrzewianie odmiany ‘Wide Brim’, zaś trzykrotne opryskiwanie tym samym preparatem okazał o się skuteczne dla rozkrzewiania obydwu odmian. Nie było istotnych różnic w rozkrzewianiu odmiany ‘Patriot’ po dwukrotnym opryskiwaniu w pierwszym roku. Jednak obserwacje dokonane w drugim sezonie wegetacji sugerują, że w celu rozkrzewiania obydwu odmian funkii wystarczające jest dwukrotne opryskiwanie Arbolinem 038.

Please use the following format to cite the selected article:
WITOMSKA M., JASZCZUK A., ILCZUK A. 2010. Branching stimulation in Hosta sp. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 31: 35–41

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa
Poland
WITOMSKA M., JASZCZUK A., ILCZUK A. 2010. Branching stimulation in Hosta sp.