Effect of biopreparations Amino Total and Biochikol 020 PC on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 31, 2010: 19–27
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 31, 2010)

Effect of biopreparations Amino Total and Biochikol 020 PC on rhizogenesis in stem cuttings of  Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’

EWELINA JACYGRAD, ANDRZEJ PACHOLCZAK
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The experiments were carried out on  Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’in the nursery of M.M. Kryt in Wola Pra ż mowska near Warsaw, in 2008. Stem cuttings were treated with the commercial rooting powders Ukorzeniacz AB or Rhizopon AA and/or sprayed with biostimulators Amino Total (0.1%) and Biochikol 020 PC (2%) in different combinations. A percentage of rooted cuttings was determined and a degree of the root ball development was evaluated after 6 weeks. Rhizopon AA containing IBA was more suitable for rooting the cuttings of  Physocarpus opulifolius  cultivars than Ukorzeniacz AB containing NAA and in both cultivars it enhanced the rhizogenesis regardless the sprayings with biopreparations. Amino Total and Biochikol 020 PC positively affected the rhizogenesis so they can be regarded as substitutes for synthetic auxins in stimulating the rooting of cuttings in Physocarpus opulifolius. Both biopreparations increased the contents of chlorophyll a+b, free amino acids and polyphenolic acids while decreased the levels of reducing sugars and sucrose in cuttings during their rooting.

Key words: biostimulators, root ball, chlorophyll, rooting powders, polyphenols, sugars.

Streszczenie: Wpływ preparatów Amino Total i Biochikol 020 PC na ukorzenianie sadzonek pędowych Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ i ‘Diabolo’. Badania zostały przeprowadzone w 2008 roku, w gospodarstwie szkółkarskim M.M. Kryt w Woli Prażmowskiej niedaleko Warszawy. W doświadczeniu wykorzystano dwie odmiany gatunku Physocarpus opulifolius: ‘Dart’s Gold’ i ‘Diabolo’. Sadzonki roślin pobrano z roślin matecznych i traktowano ukorzeniaczami pudrowymi: Ukorzeniacz AB (0.3% NAA) i Rhizopon AA (2% IBA). Zastosowano również traktowanie dolistnie biostymulatorami Amino Total o stężeniu 0,1% oraz Biochikol 020 PC o stężeniu 2% w różnych kombinacjach. W doświadczeniu ocenie poddano stopień rozwoju systemu korzeniowego sadzonek, a także procent ich ukorzenienia. Przeprowadzono również analizy zawartości związków organicznych w sadzonkach: chlorofilu, sacharozy, cukrów redukujących, wolnych aminokwasów, białek rozpuszczalnych i polifenolokwasów. Rhizopon AA okazał się najefektywniejszym ukorzeniaczem. Biostymulatory Amino Total i Biochikol 020 PC moż na używać zamiennie z ukorzeniaczem Rhizoponem AA w celu polepszenia ukorzenienia sadzonek roślin. Wpływ Rhizoponu AA był bardziej korzystny, niż ukorzeniacza AB. Biopreparaty wpływały na poziom zawartości związków organicznych w sadzonkach:  zwiększyły one poziom chlorofilu, wolnych aminokwasów i polifenolokwasów, a obniżyły zawartość cukrów redukujących i sacharozy w sadzonkach.

Please use the following format to cite the selected article:
JACYGRAD E., PACHOLCZAK A. 2010. Effect of biopreparations Amino Total and Biochikol 020 PC on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture31: 19–27

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: ewelka20@poczta.fm
e-mail: pacholczak@poczta.onet.pl
 
EWELINA JACYGRAD, ANDRZEJ PACHOLCZAK Effect of biopreparations Amino Total and Biochikol 020 PC on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’