Effect of Asahi SL preparation on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 31, 2010: 11–17
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 31, 2010)

Effect of Asahi SL preparation on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius  ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’

ANDRZEJ PACHOLCZAK, WIESŁAW SZYDŁO, JUSTYNA PIJUS
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The aim of this work was to compare the effect of biological preparation Asahi SL with commercial rooting powders commonly used in nurseries: Rhizopon AA (2% IBA) and Ukorzeniacz AB (0.3% NAA). Stem cuttings of two cultivars of the popular ornamental shrub Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’ were used in the experiment. An attempt was also made to detect a relationship between several different biochemical parameters of cuttings, as in fluenced by treatments, and their subsequent rhizogenesis. Asahi SL positively affected the rooting in stem cuttings of ninebark therefore it can be a substitute for the commercial rooting powders containing synthetic auxins. Cuttings of  Physocarpus opulifolius  sprayed with Asahi SL contained more reducing sugars, sucrose and poliphenolic acids and less free amino acids than the control, untreated cuttings.

Key words: ninebark, rooting, synthetic auxins, poliphenolic acids, sugars, free amino acids

Streszczenie: Wpływ preparatu Asahi SL na ukorzenianie sadzonek pędowych dwóch odmian pęcherznicy kalinolistnej Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’. Celem doświadczenia było sprawdzenie wpłwu dolistnego zastosowania biostymulatora wzrostu i rozwoju roślin Asahi SL na ukorzenianie sadzonek pędowych Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ i ‘Dart’s Gold’ w porównaniu z powszechnie używanymi ukorzeniaczami w formie pudru, zawierającymi auksyny: Rhizopon AA (2% IBA) oraz Ukorzeniacz AB (0.3% NAA). Określono również wpływ preparatu Asahi SL na zawartość w sadzonkach związków organicznych. Stwierdzono, że preparat Asahi SL pozytywnie wpływał na ukorzenianie sadzonek pędowych pęcherznicy kalinolistnej. Traktowanie sadzonek pędowych biostymulatorem może być stosowane zamienienie do tradycyjnych ukorzeniaczy auksynowych. Biostymulator Asahi SL podwyższał w sadzonkach pęcherznicy kalinolistnej zawartość sacharozy, cukrów redukujących i polifenolokwasów, obniżał zaś zawartość wolnych aminokwasów.

Please use the following format to cite the selected article:
PACHOLCZAK A., SZYDŁO W., PIJUS J. 2010. Effect of Asahi SL preparation on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 31: 11–17

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa
Poland
e-mail: pacholczak@poczta.onet.pl
 
PACHOLCZAK A., SZYDŁO W., PIJUS J. 2010. Effect of Asahi SL preparation on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Diabolo’