Effect of biopreparation Asahi SL and fertilizer Osmocote 5-6M on growth of Hydrangea arborescens ‘Anabelle’

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 31, 2010: 3–9
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. – SGGW, Horticult. and Landsc. Architect. 31, 2010)

Effect of biopreparation Asahi SL and fertilizer Osmocote 5-6M on growth of  Hydrangea arborescens  ‘Anabelle’

WIESŁAW SZYDŁO, ANDRZEJ PACHOLCZAK
Department of Ornamental Plants, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There is a growing interest in applying biostimulators in plant production. The aim of the experiment carried out in 2008 was to test the effect of Asahi SL on the growth of Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ and a possibility of reducing Osmocote dosage due to a joint application of biopreparation and the fertilizer. Hydrangea shrubs were sprayed 1×, 2× or 3× during the vegetation period with 0.1% water solution of Asahi SL and Osmocote was used at 2 or 4 g·dm–3. Asahi SL stimulated growth of hydrangeas and three-fold foliar application of the biopreparation allowed to reduce by half the recommended fertilizer dose.

Key words: biopreparation, fertilizer, shoot length, chlorophyll a+b, sugars.

Streszczenie: Wpływ preparatu Asahi SL i nawozu Osmocote 5-6M na wzrost krzewów Hydrangea arborescens ‘Anabelle’. W 2008 roku przeprowadzono doświadczenie nad wykorzystaniem preparatu Asahi SL w uprawie kontenerowej krzewów ozdobnych. Celem doświadczenia było sprawdzenie wpływu preparatu Asahi SL na wzrost krzewu Hydrangea arobrescens ‘Anabelle’ w połączeniu z możliwością  zmniejszenia dawki nawożenia nawozem Osmocote 5-6M. Preparat Asahi SL zastosowano w stężeniu 0.1%. Rośliny opryskiwano 1-, 2- lub 3-krotnie w czasie wegetacji. Rośliny zostały nawiezione na wozem Osmocote 5-6M w dwóch dawkach 2 lub 4 g·dm–3. Do świadczenie wykazało, że preparat Asahi SL stymulował wzrost badanego gatunku. U  Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ trzykrotny oprysk preparatem Asahi SL pozwala na zmniejszenie o połowę  dawki nawozu Osmocote 5-6M.

Please use the following format to cite the selected article:
SZYDŁO W., PACHOLCZAK A. 2010. Effect of biopreparation Asahi SL and fertilizer Osmocote 5-6M on growth of Hydrangea arborescens ‘Anabelle’. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Horticulture and Landscape Architecture 31: 3–9

Authors’ address:
Katedra Roślin Ozdobnych SGGW
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: pacholczak@poczta.onet.pl
 
SZYDŁO W., PACHOLCZAK A. 2010. Effect of biopreparation Asahi SL and fertilizer Osmocote 5-6M on growth of Hydrangea arborescens ‘Anabelle’