Effect of part cutting type on stress state of material

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 58 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 85–87
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 58, 2011)

Effect of part cutting type on stress state of material

ANATOLY DUDNIKOV, ALEKSANDRA BELOVOD, VLADIMIR DUDNIK, ALEKSANDER KANIVETS, АNTON KELEMESH
Poltava State Agrarian Academy, Poltava, Ukraine

Abstract: The paper presents analysis of stress state in the new and rebuilt piston pins of farm machinery engines. It was found that developed mathematical dependences can be used for stress analysis of remanufactured piston pins during engine operation. Suitability of vibratory straining method in assessment of piston pins operating life and reliability was pointed out.

Key words: engine piston pins, stress analysis.

Streszczenie: Wpływ metody obróbki części na stan naprężeń w materiale. Przedstawiono analizę naprężeń w nowych i regenerowanych sworzniach tłokowych silników w maszynach rolniczych. Stwierdzono, że opracowane zależności matematyczne mogą być wykorzystane do analizy naprężeń w regenerowanych sworzniach tłokowych podczas eksploatacji silników. Wskazano przydatność metody deformacji wibracyjnej do oceny trwałości i niezawodności sworzni tłokowych.

Please use the following format to cite the selected article:
DUDNIKOV A.A., BELOVOD A.I., DUDNIK V.V., KANIVETS A.V., KELEMESHА .A. 2011. Effect of part cutting type on stress state of material. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture 58: 85–87

Authors’ address:
A.A. Dudnikov, A.I. Belovod, V.V. Dudnik, A.V. Kanivets, А.A. Kelemesh
Poltava State Agrarian Academy
1/3 Skovorody str.
Poltava, 36003
Ukraine
DUDNIKOV A.A., BELOVOD A.I., DUDNIK V.V., KANIVETS A.V., KELEMESHА .A. Effect of part cutting type on stress state of material