Reasons and possibilities of reduction in break-downs of the high-capacity machines operating on after-calamity sites

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 58 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 73–78
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 58, 2011)

Reasons and possibilities of reduction in break-downs of the high-capacity machines operating on after-calamity sites

JACEK BRZÓZKO
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents results of observation investigations carried out at several forest sites damaged by wind and supplemented with analysis of data collected during inquiries with the persons working under such conditions. It was found that the main reasons for break-downs and failures of machines operating under after-calamity conditions are the constructional misfit of machines and the errors in logging technique. Especially the latter can be fully eliminated or considerably limited quite easily.

Key words: logging, after-calamity forest stand, machine break-downs.

Streszczenie: Przyczyny oraz możliwości ograniczenia awarii maszyn wysoko wydajnych pracujących na powierzchniach poklęskowych. Wartykule przedstawiono problematykę awaryjności pracy maszyn na powierzchniach poklęskowych. Wyniki badań obserwacyjnych, prowadzonych na powierzchniach leśnych, uszkodzonych przez wiatr w Nadleśnictwach Przedbórz, Koszęcin, Legnica oraz Starogard Gdański, uzupełniono analizą danych zebranych w trakcie prowadzenia wywiadów z osobami pracującymi w takich warunkach. Jako główne przyczyny powstawania awarii i usterek maszyn pracujących w warunkach poklęskowych uznano niedostosowanie konstrukcyjne maszyn oraz błędy w technice pozyskiwania. Zaproponowano pewne zmiany konstrukcyjne głowic harwesterowych oraz zwrócono uwagę na pewne czynności procesu technologicznego pozyskiwania drewna zwiększające możliwość powstania awarii. Zwłaszcza te drugie mogą zostać całkowicie usunię te lub w znacznym stopniu ograniczone stosunkowo łatwo.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZÓZKO J. 2011. Reasons and possibilities of reduction in break-downs of the high-capacity machines operating on after-calamity sites. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture 58: 73–78

Author’s address:
Jacek Brzózko
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
jacek_brzozko@sggw.pl
 
BRZÓZKO J. Reasons and possibilities of reduction in break-downs of the high-capacity machines operating on after-calamity sites