Effect of milking machine working vacuum on operational parameters of hydropulsator

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 58 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 41–48
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 58, 2011)

Effect of milking machine working vacuum on operational parameters of hydropulsator

JAROSŁAW CHLEBOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Results of investigations on hydropulsator HP 101, carried out with the use of electronic gauge VPR 100 of DeLaval, are presented. There was investigated the effect of changes in milking machine vacuum on pulsation frequency, pulsator coefficient, duration of particular operation phases of the pulsator, vacuum variation during the high vacuum phase and difference in pulsator coefficients. The highly significant effect of milking machine vacuum on hydropulsator operational parameters was found.

Key words: pulsator, operation parameters, measuring device.

Streszczenie: Wpływ podciśnienia roboczego dojarki na parametry pracy hydropulsatora. Celem pracy było zbadanie wpływu podciśnienia roboczego dojarki na: współczynnik pulsatora, częstotliwość pulsacji, czas trwania poszczególnych faz pracy pulsatora, różnicę  współczynników pulsatora oraz wahania podciśnienia podczas trwania fazy wysokiego podciśnienia. Pomiary parametrów roboczych hydropulsatora HP 101 wykonano za pomocą elektronicznego miernika VPR 100 firmy DeLaval. Wyniki badań poddano analizie statystycznej. Stwierdzono wysoko istotny wpływ podciśnienia roboczego dojarki na parametry robocze pulsatora. Ustawienie hydro-pulsatora HP 101 na początkową częstotliwość pulsacji 63 pulsów na minutę przy podciśnieniu roboczym dojarki 50 kPa zapewnia uzyskanie wymaganych parametrów jego pracy przez normę ISO w zakresie podciśnienia roboczego dojarki od 40 do 50 kPa.

Please use the following format to cite the selected article:
CHLEBOWSKI J. 2011. Effect of milking machine working vacuum on operational parameters of hydropulsator. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture 58: 41–48

Author’s address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: jaroslaw_chlebowski@sggw.pl
 
CHLEBOWSKI J. Effect of milking machine working vacuum on operational parameters of hydropulsator