Application of forced drying methods in preparation of forest chips for energy purposes

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 58 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 29–34
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 58, 2011)

Application of forced drying methods in preparation of forest chips for energy purposes

SZYMON GŁOWACKI1, ARKADIUSZ GENDEK2
1Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The authors used two drying methods for forest chips designed for direct combustion or processing into other fuel form. Drying with the forced horizontal air circulation (tunnel dryer) and the fluidization drying. The drying process proceeded at five drying medium temperature levels: 40, 50, 60, 70 and 80ºC. In all cases the fluidization drying was faster than that in the tunnel dryer.

Key words: chips, biomass, drying, calorific value, moisture content.

Streszczenie: Wykorzystanie sposobów suszenia wymuszonego do przygotowania zrębków leśnych przeznaczonych na cele energetyczne. W pracy przedstawiono badania wpływu sposobu suszenia na wilgotność względną suszonego materiału. Materiałem badawczym były zrębki sosnowe przeznaczone do wykorzystania na cele energetyczne. Suszenie przeprowadzono w pięciu temperaturach: 40, 50, 60, 70 i 80ºC, przy stałej prędkości przepływu powietrza 1,2 m/s, w dwóch rodzajach suszarek: z wymuszonym poziomym obiegiem powietrza oraz w suszarce fluidyzacyjnej.

Please use the following format to cite the selected article:
GŁOWACKI SZ., GENDEK A. 2011. Application of forced drying methods in preparation of forest chips for energy purposes. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture 58 (Agricultural and Forest Engineering): 29–34

Authors’ addresses:
Arkadiusz Gendek
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl

Szymon Głowacki
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Podstaw Inżynierii
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: szymon_glowacki@sggw.pl

Application of forced drying methods in preparation of forest chips for energy purposes