Scientific and technical preconditions of electric field application at plants protection

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 58 (Agricultural and Forest Engineering) 2011: 15–19
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 58, 2011)

Scientific and technical preconditions of electric field application at plants protection

GEORGIY B. INOZEMTSEV
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Abstract: Possible application of electric field in plant protection is discussed, against disadvantages of traditional spraying method: poor settling of working solution on plants (25–35%), inequality of sedimentation, falling of large drops off plants etc. However, it would call for consideration of economic and technological effects of new technique implementation. The author points out at the lack of research in this field and insufficient attention to development of special electro-technical equipment.

Key words: plant protection, electric field application.

Streszczenie: Naukowe i techniczne przesłanki zastosowania pola elektrycznego w ochronie roślin. Przedyskutowano możliwości zastosowania pola elektrycznego w ochronie roślin, zwracając uwagę na wady tradycyjnej techniki opryskiwania: słabe i nierównomierne osadzanie się  cieczy roboczej na roślinach, spadanie większych kropli z roślin itp. Autor zwraca jednak uwagę na potrzebę przeanalizowania ekonomicznych i technologicznych skutków wprowadzania nowej techniki, a także na brak badań w tym zakresie oraz niedostateczne zainteresowanie konstrukcją  specjalnego sprzętu elektrotechnicznego.

Please use the following format to cite the selected article:
INOZEMTSEV G.B. 2011. Scientific and technical preconditions of electric field application at plants protection. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture 58 (Agricultural and Forest Engineering): 15–19

Author’s address:
National University of Life and Environmental
Sciences of Ukraine
str. Geroev Oborony 15
03041 Kiev
Ukraine
INOZEMTSEV G.B. Scientific and technical preconditions of electric field application at plants protection