Analysis of effectiveness of long wood haulage directly from the forest

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 95-101
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Analysis of effectiveness of long wood haulage directly from the forest

WITOLD ZYCHOWICZ
Department of Agricultural and Forest Machinery Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: There is presented evaluation of effectiveness of the trucks for long wood haulage: MAN 26.463 (used in north-eastern Poland) and MAN 24.362 and Mercedes ALG 2626 (used in Białowieża forest) (Zychowicz and Gryniewicz, 2001; Zychowicz, 2001). The biggest share in working cycle of all the trucks have times of travels with and without load - about 60%. The share of time of travels between piles during working cycle is small and varies from 3.4 to 8.8%. The haulage trucks were used intensively: the coefficient of working shift utilization varied from 0.78 to 0.88. The volume of carried out load and the ground speed have a decisive effect on the truck output.

Key words: transport, wood, truck, effectiveness.

Streszczenie: Analiza efektywności wywozu drewna długiego bezpośrednio z lasu. W Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa, od kilku lat, prowadzone są badania efektywności eksploatacji samochodów wywozowych różnego rodzaju a także organizacji procesu wywozu drewna z terenów wybranych nadleśnictw lub dostarczania drewna do wybranego odbiorcy. Przedstawiono ocenę efektywności samochodów do wywozu drewna długiego MAN 26.463 (eksploatowanego na terenie północno-wschodniej Polski) oraz samochodów MAN 24.362 i Mercedes ALG 2626 (użytkowanych na terenie Puszczy Białowieskiej) (Zychowicz i Gry-niewicz, 2001; Zychowicz, 2001). Największy udział w cyklu roboczym wszystkich samochodów mają czasy jazdy z ładunkiem i bez ładunku - około 60%. Udział czasu przejazdów pomiędzy mygłami w czasie cyklu roboczego jest mały - wynosi od 3,4% do 8,8%. Samochody wywozowe eksploatowane są intensywnie. Współczynnik wykorzystania czasu zmiany roboczej wynosił od 0,78 do 0,88. Decydujący wpływ na wydajność samochodów wywozowych mają wielkość przewożonego ładunku i prędkość jazdy.

Please use the following format to cite the selected article:
ZYCHOWICZ W. 2007. Analysis of effectiveness of long wood haulage directly from the forest. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 95-101

Author's address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
e-mail: witold_zychowicz@sggw.pl
 
ZYCHOWICZ W. Analysis of effectiveness of long wood haulage directly from the forest