Determination of friction coefficient in the chain saw clutch

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 53-58
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Determination of friction coefficient in the chain saw clutch

ARKADIUSZ GENDEK, ADAM MACIAK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: No values of friction coefficient between the jaws and drum in the chain saw clutch have been given in hitherto references. The variable operational conditions of the clutch during wood cutting calls for investigating the values of friction coefficient. The authors describe the method and determine this value for the clutch used in the chain saw.

Key words: chain saw, clutch torque, clutch, friction, friction coefficient.

Streszczenie: Określenie wartości współczynnika tarcia w sprzęgle pilarki spalinowej. Współczynnik tarcia w istotny sposób wpływa na wartość momentu, jaki przenosi sprzęgło pilarki spalinowej. Dotychczasowa literatura nie podawała wartości współczynnika tarcia występującego między szczękami a bębnem, tylko pozwalała przyjmować dowolną wartość z określonego przedziału. Występujące zmienne warunki pracy sprzęgła podczas skrawania drewna spowodowały potrzebę przeprowadzenia badań nad określeniem wartości tego współczynnika. W publikacji podane zostały wyniki badań i sposób wyznaczenia wartości współczynnika tarcia dla różnych stanów sprzęgła stosowanego w pilarce spalinowej. Badania te zostały zweryfikowane podczas skrawania drewna. Wartość współczynnika tarcia w sprzęgle pilarki spalinowej wynosi u = 0,165.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A., MACIAK A. 2007. Determination of friction coefficient in the chain saw clutch. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 53-58

Authors' address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa ul. Nowoursynowska 164
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
adam_maciak@sggw.pl
 
GENDEK A., MACIAK A. Determination of friction coefficient in the chain saw clutch