Determination of drying equilibrium isotherms for amaranth and rape seeds

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 45-51
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Determination of drying equilibrium isotherms for amaranth and rape seeds

CZESŁAW WASZKIEWICZ, MICHAŁ SYPUŁA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: There are presented results of equivalent humidity for the seeds of amaranth and rape together with the curves of drying isotherms for temperatures 25°C, 40°C and 55°C within the range o air relative humidity 10-95%. Equivalent humidity of samples was determined by drying or moistening of grain samples at constant temperature and air relative humidity in the climatic chamber. Equations describing the course of drying equilibrium curves were determined by non-linear regression method. The carried out analysis of variance showed no significant effect of the ways for getting equilibrium (sorption or desorption) on equivalent humidity of seeds.

Key words: seeds, rape, amaranth, isotherms, equivalent humidity.

Streszczenie: Wyznaczenie przebiegu izoterm równowagi suszarniczej dla nasion amarantusa i rzepaku. Przedstawiono wyniki wilgotności
równoważnej nasion amarantusa i rzepaku oraz przebieg krzywych ich izoterm suszarniczych dla temperatur 25°C, 40°C i 55°C w zakresie wilgotności względnej powietrza 10-95%. Wilgotność równoważna próbek była określana przez suszenie lub nawilżanie próbek ziarna w stałej temperaturze i wilgotności względnej powietrza w komorze klimatycznej. Metodą regresji nieliniowej wyznaczono równania opisujące przebieg krzywych równowagi suszarniczej. Przeprowadzona analiza wariancji nie wykazała istotności sposobu osiągania równowagi (sorpcja, desorpcja) na wilgotność równoważną nasion.

Please use the following format to cite the selected article:
WASZKIEWICZ C., SYPUŁA M. 2007. Determination of drying equilibrium isotherms for amaranth and rape seeds. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 45-51

Authors' address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
WASZKIEWICZ C., SYPUŁA M. Determination of drying equilibrium isotherms for amaranth and rape seeds