Analysis of grain breaking-up degree with the use of automatic drop and particle spectrum analyser AWK

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 39—14
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Analysis of grain breaking-up degree with the use of automatic drop and particle spectrum analyser AWK

JAROSŁAW CHLEBOWSKI, TOMASZ NOWAKOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: There are presented results of investigations on the size of ground grain particles with the use of automatic drop and particle spectrum analyser AWK. The carried out measurements enabled to determine the grain breaking-up degree and to characterize the obtained ground grain with the curves of grain distribution and grain composition. The parameters of Rosin-Rammler Sperling-Bonet function were determined also to characterize ground grain obtained of triticale grain.

Key words: analysis of grain breaking-up, triticale, ground grain.

Streszczenie: Analiza stopnia rozdrobnienia ziarna z wykorzystaniem automatycznego analizatora wielkości cząstek AWK. W pracy przedstawiono wyniki badań wielkości cząstek śruty z ziarna pszenżyta wykonanej za pomocą rozdrabniacza uniwersalnego. Do pomiaru wielkości cząstek śruty wykorzystano automatyczny analizator wielkości cząstek AWK. Wyznaczono średnie średnice arytmetyczne, powierzchniowe i objętościowe ziarna pszenżyta i cząstek śruty. Na tej podstawie określono stopień rozdrobnienia ziarna. W celu dalszego scharakteryzowania uzyskanej paszy wyznaczono krzywe składu i rozkładu ziarnowego (skumulowanego udziału cząstek). W pracy wyznaczono również parametry funkcji Rosina-Rammlera Sperlinga-Boneta (RRSB) charakteryzujące śrutę z ziarna pszenżyta.

Please use the following format to cite the selected article:
CHLEBOWSKI J., NOWAKOWSKI T. 2007. Analysis of grain breaking-up degree with the use of automatic drop and particle spectrum analyser AWK. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 39—14

Authors' address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl
 
CHLEBOWSKI J., NOWAKOWSKI T. Analysis of grain breaking-up degree with the use of automatic drop and particle spectrum analyser AWK