Selected technical parameters influencing the quality of spraying

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 33-38
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Selected technical parameters influencing the quality of spraying

TOMASZ NOWAKOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: There are presented results of investigations on spraying transverse non-uniformity coefficient in the slot nozzles, depending on the height, the angle of sprayer's boom setting and the spray pressure. Detailed analysis was carried out in order to explain the effect of investigated parameters on spraying quality.

Key words: spraying transverse non-uniformity coefficient

Streszczenie: Wybrane parametry techniczne wpływające na jakość oprysku. W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika nierów-nomierności poprzecznej oprysku dla rozpylaczy szczelinowych w zależności od wysokości i kąta ustawienia belki polowej oraz ciśnienia cieczy. Szczegółowa analiza wykazała najsilniejszy wpływ wysokości, następnie kąta pochylenia belki polowej i ciśnienia cieczy na wielkość współczynnika nierównomierności poprzecznej oprysku. Zwiększenie ciśnienia cieczy i wysokości belki polowej powyżej 0,6 m poprawia jakość oprysku, natomiast zwiększenie kąta pochylenia belki polowej i zmniejszenie wysokości pracy belki poniżej 0,6 m pogarsza jakość oprysku.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKI T. 2007. Selected technical parameters infl uencing the quality of spraying. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 33-38

Author's address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail:kmrl@sggw.pl
 
NOWAKOWSKI T. Selected technical parameters infl uencing the quality of spraying