Investigations on power requirement for driving the forage harvester knife disk with respect to yield monitoring

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 27-31
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Investigations on power requirement for driving the forage harvester knife disk with respect to yield monitoring

JACEK KLONOWSKI, ALEKSANDER LISOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: Stationary investigations were carried out on power requirement for knife disk driving during grass cutting with the forage harvester, depending on number of knives, knife disk rotational speed, plant material moisture content and flow intensity of the chopped mass. It was found that application of knife disk power measurement to determination of harvested grass yield calls for consideration of number of knives, knife disk rotational speed and the constant measurements on plant material moisture content and tractor outfit ground speed, as a component of the mass flow.

Key words: power, grass cutting, chopping unit, forage harvester.

Streszczenie: Badania zapotrzebowania mocy do napędu tarczy nożowej sieczkarni polowej w aspekcie monitorowania plonu. W pracy wykazano empirycznie, że na wartość zapotrzebowania mocy do napędu tarczy nożowej podczas rozdrabniania trawy sieczkarnią polową, oprócz natężenia strumienia masy suchej substancji, miała statystycznie istotny wpływ liczba noży zamontowanych na tarczy i prędkość obrotowa tarczy nożowej. Stwierdzono, że metoda pomiaru tej mocy może być wykorzystana do określenia plonu trawy zbieranej sieczkarnią polową, przy czym maszyna powinna być wyposażona w czujniki i przyrządy pozwalające dodatkowo na pomiar wilgotności materiału roślinnego i prędkości ruchu agregatu ciągnikowego.

Please use the following format to cite the selected article:
KLONOWSKI J., LISOWSKI A. 2007. Investigations on power requirement for driving the forage harvester knife disk with respect to yield monitoring. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 27-31

Authors' address:
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
e-mail: jacek_klonowski@sggw.pl
 
KLONOWSKI J., LISOWSKI A. Investigations on power requirement for driving the forage harvester knife disk with respect to yield monitoring