Effect of additional elements on breaking-up of maize grain harvested with forage harvester with the chopping unit

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 21-26
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Effect of additional elements on breaking-up of maize grain harvested with forage harvester with the chopping unit

ALEKSANDER LISOWSKI, JACEK KLONOWSKI, KRZYSZTOF NIEWĘGŁOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: There was investigated the operational effect of additional elements used in the chopping unit of forage harvester on breaking-up of maize grain harvested for silage. It was found that application of bottom beater plate and plain thrower paddles, working at working clearance between them set to 8 mm at the inlet and 2 mm at the outlet, allowed for effective increase in grain breaking-up. Application of other additional elements in the form of bottom plate with beater and bar notches, the thrower paddles of notched and plain surfaces, and the radial notched and plain bars resulted in lower effectiveness of maize grain breaking-up.

Key words: forage harvester, chopping unit, additional breaking-up elements, maize grain breaking-up index.

Streszczenie: Wpływ dodatkowych elementów na rozdrabnianie ziaren kukurydzy zbieranej sieczkarnią polową z toporowym zespołem tnącym. Przeprowadzono stacjonarne badania sieczkarni polowej z toporowym zespołem rozdrabniającym, który wyposażono w dodatkowe elementy robocze w postaci płytki dennej, łopatek rzutnika i listew promieniowych różniących się powierzchnią roboczą. Stwierdzono, że spośród płytek dennych o powierzchni karbowanej i gładkiej najlepsze efekty rozdrabniania ziaren kukurydzy osiągnięto podczas pracy zespołu roboczego wyposażonego w płytkę denną o powierzchni ukształtowanej z listew cepowych. Ostre krawędzie gładkich łopatek rzutnika pozwoliły na znacznie lepsze rozdrobnienie ziaren kukurydzy niż łopatki rzutnika o powierzchniach karbowanych. Okazało się również, że zastosowanie klinowej szczeliny roboczej między płytką denną a łopatkami rzutnika zwiększyło efektywność działania współpracujących elementów. Nie stwierdzono natomiast jednoznacznie, że działanie listew promieniowych poprawiło skuteczność rozdrabniania ziaren.

Please use the following format to cite the selected article:
LISOWSKI A., KLONOWSKI J., NIEWĘGŁOWSKI K. 2007. Effect of additional elements on breaking-up of maize grain harvested with forage harvester with the chopping unit. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 21-26

Authors' address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
e-mail:aleksander_lisowski@sggw.pl
LISOWSKI A., KLONOWSKI J., NIEWĘGŁOWSKI K. Effect of additional elements on breaking-up of maize grain harvested with forage harvester with the chopping unit