Analysis of selection of technical parameters for the drive-less tedder-rake

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 15-19
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Analysis of selection of technical parameters for the drive-less tedder-rake

STANISŁAW GACH, PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO, PIOTR KOWALSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: Raking accuracy has been considered as a basic criterion in evaluation of correct selection of drive-less tedder-rake technical parameters, with another criterion of the miss value occurring during tedding. In trailed machines the change from tedding position to raking position is connected with the change in distance between planes and wheel axes, which advantageously affects the size of miss in relation to working width. In mounted machines, where mutual wheel distances remain unchanged, their proper selection is important in order to get possibly most favourable operational conditions.

Key words: drive-less tedder-rake, theoretical dependences, selection and evaluation of technical parameters.

Streszczenie: Analiza doboru parametrów technicznych przetrząsaczo-zgrabiarki beznapędowej. W pracy dokonano analizy pracy przetrząsaczo-zgrabiarki kołowo-palcowej beznapędowej, uwzględniając parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyny i ich wpływ na prawidłową realizację zabiegów zgrabiania i przetrząsania. Wykazano przy tym, że w przypadku maszyn zawieszanych, gdzie odległości kół roboczych pozostają bez zmian, szczególnie ważny jest właściwy dobór odległości płaszczyzn kół dla zapewnienia możliwie najkorzystniejszych warunków pracy. Uwzględniając zarówno jakościowe, jak i eksploatacyjne aspekty uzasadnione jest stosowanie wartości l1 = 0,2D oraz a = 50°.

Please use the following format to cite the selected article:
GACH S., JAGIEŁŁO P., KOWALSKI P. 2007. Analysis of selection of technical parameters for the drive-less tedder-rake. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 15-19

Authors' address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
GACH S., JAGIEŁŁO P., KOWALSKI P. Analysis of selection of technical parameters for the drive-less tedder-rake