Soil displacement caused by the wheels of agricultural tractors

Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW
Agriculture No 50 (Agricultural Engineering) 2007: 9-13
(Ann. Warsaw Agricult. Univ. - SGGW, Agricult. 50, 2007)

Soil displacement caused by the wheels of agricultural tractors

JERZY BULIŃSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw Agricultural University - SGGW

Abstract: Results of investigations on soil displacement in the zone next to tractor wheel track are presented. It was found that the highest displacement occurred in the zone adjacent to the end of wheel-ground contact. The maximal soil displacement value in this area amounted to 32 mm, which decreased to about 27 mm as a result of stress disappearance after the wheel passage.

Key words: tractor, wheel, displacement of soil.

Streszczenie: Przemieszczenia gleby powodowane kołami ciągników rolniczych. Przedstawiono wyniki badań nad wpływem nacisków koła na boczne przemieszczenia gleby wzdłuż i w poprzek do koleiny przejazdu. Zbadano ruch cząstek gleby na powierzchni pola w strefie o szerokości 340 mm podczas przejazdu ciągnika Ursus 4512. Badania dotyczyły obszaru przed kołem, w połowie długości styku opony z podłożem i za kołem. Maksymalne wartości przemieszczeń stwierdzono w pasie sąsiadującym z końcem styku opony z podłożem. Wartość wypadkowa przemieszczeń wzdłużnych i poprzecznych dla tego miejsca pomiaru wynosiła od ok. 32 mm przy samym kole do ok. 4 mm w odległości 340 mm.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J. 2007. Soil displacement caused by the wheels of agricultural tractors. Annals of Warsaw Agricultural University - SGGW. Agriculture No 50 (Agricultural Engineering). s. 9-13

Author's address:
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
BULIŃSKI J. Soil displacement caused by the wheels of agricultural tractors