Frequency analysis of twenty-four-hour distribution of solar radiation intensity

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 85-92
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Frequency analysis of twenty-four-hour distribution of solar radiation intensity

DARIUSZ CZEKALSKI, PAWEŁ OBSTAWSKI
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The paper presents a frequency analysis of twenty-four-hour distribution of solar radiation intensity. From a data base there were chosen three days of the same twenty-four-hour irradiation sum, but of different nature of variability per hour. The main distribution components and their frequencies were determined. This method for description of the course of changes in solar radiation intensity facilitates development of a proper adaptive control algorithm for the solar heating operation.

Key words: solar radiation intensity, frequency analysis, twenty-four-hour distribution

Streszczenie: Analiza częstotliwościowa dobowego rozkładu natężenia promieniowania słonecznego. W pracy dokonano analizy częstotliwościowej dobowego rozkładu natężenia promieniowania słonecznego. Z bazy danych wybrano trzy dni o jednakowej sumie dobowej promieniowania, ale o różnym charakterze zmienności godzinowej. Określono główne składowe rozkładu i ich częstotliwości. Ten sposób opisu przebiegu zmienności natężenia promieniowania słonecznego ułatwia opracowanie odpowiedniego algorytmu sterowania adaptacyjnego pracą słonecznej instalacji grzewczej.

Please use the following format to cite the selected article:
CZEKALSKI D., OBSTAWSKI P. 2007. Frequency analysis of twenty-four-hour distribution of solar radiation intensity. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 85-92

Authors' address:
Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa,
Poland
CZEKALSKI D., OBSTAWSKI P. Frequency analysis of twenty-four-hour distribution of solar radiation intensity