Neural model for localization of the injection pump damaged elements

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 79-83
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Neural model for localization of the injection pump damaged elements

MAREK KLIMKIEWICZ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: An artificial intelligence method was used to optimize the process of locating damaged elements in the injection pumps. There was used a neural model based on probabilistic neural sets. The developed model enables to reduce the locating depth index for damaged elements. The neural model features a very good quality of damage classification.

Key words: neural networks, injection pump, locating of damages

Streszczenie: Model neuronowy lokalizacji uszkodzeń pomp wtryskowych. Do zoptymalizowania procesu wykrywania uszkodzonych elementów w pompach wtryskowych posłużono się metodą sztucznej inteligencji. Zastosowano model neuronowy oparty na probabilistycznych sieciach neuronowych. Za pomocą zbudowanego modelu można zmniejszyć wartość wskaźnika głębokości lokalizacji uszkodzonych elementów. Model neuronowy charakteryzował się bardzo dobrą jakością klasyfikacji uszkodzeń.

Please use the following format to cite the selected article:
KLIMKIEWICZ M. 2007. Neural model for localization of the injection pump damaged elements. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 79-83

Authors' address:
Marek Klimkiewicz
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Rolnictwa
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: marek_klimkiewicz@sggw.pl
 
KLIMKIEWICZ M. Neural model for localization of the injection pump damaged elements