Effect of soil loosening depth on power requirement for driving the spading machine Gramegna

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 59-64
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Effect of soil loosening depth on power requirement for driving the spading machine Gramegna

JACEK BRZÓZKO, PRZEMYSŁAW MURAWSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Investigations were carried out on two types of sites: cultivated site and felling site at three tractor engine speeds and two gears in machine drive system. It was found an increase in soil loosening depth resulted in the increased power requirement, which depended also on the type of surface being cultivated and tractor engine speed.

Key words: spading machine, power requirement, outfit combination

Streszczenie: Wpływ głębokości spulchniania gleby na zapotrzebowanie mocy do napędu łopaty mechanicznej Gramegna. Badania przeprowadzono na dwóch rodzajach powierzchni: będącej w kulturze i zrębowej, dla 3 prędkości obrotowych silnika ciągnika oraz 2 przełożeń układu napędowego. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem głębokości spulchniania wymagana moc także rośnie i zależy również od rodzaju uprawianej powierzchni oraz prędkości obrotowej silnika ciągnika.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZÓZKO J., MURAWSKI P. 2007. Effect of soil loosening depth on power requirement for driving the spading machine Gramegna. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 59-64

Authors' address:
Jacek Brzózko, Przemysław Murawski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa.  Poland
e-mail: jacek_brzozko@sggw.pl
 
BRZÓZKO J., MURAWSKI P. Effect of soil loosening depth on power requirement for driving the spading machine Gramegna