Effect of technical and exploitation parameters of the combine harvester on energy indices during carrot roots harvesting

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 53-57
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Effect of technical and exploitation parameters of the combine harvester on energy indices during carrot roots harvesting

CZESŁAW WASZKIEWICZ, ALEKSANDER LISOWSKI, ADAM STRUŻYK, JACEK KLONOWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The work aimed at analysis of technical and exploitation machine parameters on energy indices of tractor-combine outfit during carrot roots harvesting. It was found that the outfit's ground speed, the chain web speed and the gap between separator scraper and the transverse conveyor belt had statistically significant influence on PTO torque. An increased oil pressure at inlet of hydraulic motors driving the separator and pick-up table conveyor was proportional to the increased resistance of their motion, connected to decreasing working clearance of the separator. The effect of outfit's ground speed and the chain web speed on tractor engine fuel consumption was found. Neither PTO speed, hydraulic oil flow rate, nor the tractor drawbar force had the influence on the investigated factors.

Key words: carrot, combine harvesting, energy

Streszczenie: Wpływ parametrów technicznych i eksploatacyjnych kombajnu na wybrane wskaźniki energetyczne podczas zbioru korzeni marchwi. Celem pracy było przeanalizowanie wpływu parametrów techniczno-eksploatacyjnych maszyny na wybrane wskaźniki energetyczne agregatu złożonego z ciągnika i kombajnu podczas zbioru korzeni marchwi. Stwierdzono, że wszystkie trzy czynniki: prędkość ruchu agregatu, prędkość przenośnika odsiewającego i szczelina między zgarniaczami separatora a taśmą przenośnika poprzecznego miały wpływ na moment obrotowy WOM. Pokonanie oporów ruchu separatora mechanicznego przy różnej szczelinie roboczej i powiązany z jego działaniem transport korzeni na przenośniku stołu przebierczego był możliwy dzięki proporcjonalnej zmianie ciśnienia oleju na wejściu do silników hydraulicznych napędzających te zespoły do ich obciążenia. Prędkości ruchu agregatu i przenośnika odsiewającego miały wpływ na zużycie paliwa przez silnik ciągnika. Pozostałe mierzone wielkości fizyczne: prędkość obrotowa WOM, natężenie strumienia oleju w układzie hydraulicznym i siła na zaczepie ciągnika, nie zależały od badanych czynników.

Please use the following format to cite the selected article:
WASZKIEWICZ Cz., LISOWSKI A., STRUŻYK A., KLONOWSKI J. 2007. Effect of technical and exploitation parameters of the combine harvester on energy indices during carrot roots harvesting. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 53-57

Authors' address:
Czesław Waszkiewicz, Aleksander Lisowski, Adam Strużyk, Jacek Klonowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa,  Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl
adam_struzyk@sggw.pl
 
WASZKIEWICZ Cz., LISOWSKI A., STRUŻYK A., KLONOWSKI J. Effect of technical and exploitation parameters of the combine harvester on energy indices during carrot roots harvesting