Analysis of technical parameters of the modernized drive-less tedder-rake

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 47-51
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Analysis of technical parameters of the modernized drive-less tedder-rake

STANISŁAW GACH, PRZEMYSŁAW JAGIEŁŁO
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Some elements of modernization of a standard tractor mounted drive-less tedder-rake are presented. Operation of the tedder-rake was analyzed theoretically with consideration to its constructional and exploitation parameters. There are given dependences combining the tedder-rake parameters and the parameters of swath formed by rotary mowers, to get proper turning over of swaths in the same and opposite direction. To assure the proper turning over of swaths by the tedder-rake of working wheels diameter 1.2 m, the green fodder should be cut with a drum mower of width 1.65 m.

Key words: drive-less tedder-rake, modernization, swath turning over, theoretical analysis

Streszczenie: Analiza parametrów technicznych zmodernizowanej przetrząsaczo-zgrabiarki beznapędowej. W pracy przedstawiono elementy modernizacji seryjnie produkowanej przetrząsaczo--zgrabiarki beznapędowej, zawieszanej w celu rozszerzenia zakresu jej stosowania o odwracanie pokosów w przeciwnych kierunkach. Dokonano teoretycznej analizy pracy przetrząsaczo-zgra-biarki, uwzględniając parametry konstrukcyjne i eksploatacyjne. Podano zależności wiążące parametry przetrzasaczo-zgrabiarki z parametrami pokosów formowanych przez kosiarki rotacyjne w celu właściwego odwracania pokosów w tym samym kierunku i w przeciwnym (do siebie). Dla zapewnienia właściwego odwracania pokosów przez przetrząsaczo-zgrabiarkę o średnicy kół roboczych 1,2 m zielonka powinna być skoszona kosiarką bębnową szerokości 1,65 m.

Please use the following format to cite the selected article:
GACH S., JAGIEŁŁO P. 2007. Analysis of technical parameters of the modernized drive-less tedder-rake. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 47-51

Author's address:
Stanisław Gach
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
GACH S., JAGIEŁŁO P. Analysis of technical parameters of the modernized drive-less tedder-rake