Plant protection and values of herbicide residues in soil

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 35—42
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Plant protection and values of herbicide residues in soil

KAREL TRUNEČKA
Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno

Abstract: An emerging of technologies now allow farmers to change input application rates. The effect of residues of highly risky herbicides (trifluraline, napropamide, imazapyr, tebutan and imazethapyr ) in soil on sugar beet was studied within the period of 1988-1998. Based on experimental results, the critical values of the above herbicides were determined together with the limits of their phytotoxic effects on this crop using biological methods. Beside better economics, environmental benefits are expected from this new crop management strategy.

Key words: plant protection, residues, soil

Streszczenie: Ochrona roślin i pozostałość herbicydów w glebie. Celem badań było określenie wpływu pozostałości herbicydów w glebie na fitotoksyczność buraków cukrowych w zależności od typu gleby. Prowadzono badania wazonowe w szklarni i na wolnym powietrzu. Wyniki badań wazonowych sprawdzono na poletkach doświadczalnych o powierzchni 15-18 m2 w 4 powtórzeniach. Herbicydy stosowano na powierzchnię gleby i mieszano glebogryzarką do głębokości 15 cm. Doświadczenia wykonywano na dwóch typach gleb - piaszczystych i gliniastych. Stwierdzono, że na glebie lekkiej przy koncentracji pozostałości aktywnych związków herbicydów w ilości 0,008 mg.kg-1 gleby obserwowano stopniowe obumieranie roślin. Przy koncentracji 0,05 mg.kg-1 i więcej nasiona tracą siłę kiełkowania. Aktywność resztek herbicydów w glebie można obniżyć przez wykonanie głębokiej orki, nawadnianie pól i poprawę mikrobiologicznej aktywności gleby, np. przez zastosowanie obornika.

Please use the following format to cite the selected article:
TRUNEČKA K. 2007. Plant protection and values of herbicide residues in soil. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 35—42

Author's address:
Karel Trunećka
Mendel University of Agriculture and Forestry Brno
Czech Republic
e-mail: trunecka@node.mendel.cz
 
TRUNEČKA K. Plant protection and values of herbicide residues in soil