Peculiarities of plowless tillage technology when growing crops

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 29-34
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Peculiarities of plowless tillage technology when growing crops

STANISLOVAS SKREBELIS
Lithuanian Institute of Agricultural Engineering

Abstract: When developing the system of soil cultivation, one of the research trends is soil minimization involving new technological and technical elements. Minimization of soil cultivation is based on refusal of ploughing and reasonable usage of chemical preparations. In this respect it is important not to break the balance between mechanical impact on soil and productivity. When forming a new soil cultivation system, it is necessary to introduce new technical solutions, which would ensure the high quality formation of grain bed and insertion. Application of plowless technology in Lithuania ensures high operation efficiency and compliance of engineering solutions to working conditions and agrophysical indicators. Analysis of the impact of soil cultivation on crop yield and cost-effectiveness of equipment application was carried out.

Key words: plowless tillage technology, crops

Streszczenie: Charakterystyka bezpłużnej uprawy gleby pod rośliny zbożowe. Stwierdzono, że do bezpłużnej uprawy gleby dobrze nadają się maszyny z obrotowymi elementami roboczymi - pasywnymi lub aktywnymi. Maszyna z elementami rotacyjnymi w uprawionej warstwie gleby powoduje zmniejszenie zawartości resztek pożniwnych o 27-30%. Część z nich jest rozbita na pył, rozdrobniona i porozrywana. Podczas uprawy gleby spulchniaczami rotacyjnymi uzyskuje się dobrą równomierność głębokości spulchniania, co w efekcie stwarza dobre warunki wysianym nasionom. Bezpłużna uprawa wierzchniej warstwy gleby przyczynia się do dobrego plonowania na stanowisku z rozdrobnioną słomą pól również tam, gdzie nie było słomy. Stosowanie bezpłużnej uprawy gleby nadaje się przede wszystkim przy uprawie zbóż. W zależności od wysokości plonu produkcja jest tańsza o 32-36,8% w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowanego ziarna.

Please use the following format to cite the selected article:
SKREBELIS S. 2007. Peculiarities of plowless tillage technology when growing crops. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 29-34

Author's address:
Stanislovas Skrebelis
Lithuanian Institute of Agricultural Engineering
Raudondvaris, Kaunas district
Lithuania
SKREBELIS S. Peculiarities of plowless tillage technology when growing crops