Changes in soil properties in arable layer under pressure of tractor outfit wheels

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 51 (Agricultural Engineering) 2007: 13-17
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 51, 2007)

Changes in soil properties in arable layer under pressure of tractor outfit wheels

MAŁGORZATA POWAŁKA
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: There are presented results of investigations on deformation of soil subjected to multiple loading resulted from tractor wheel passages. The investigations were carried out with the use of three agricultural tractors: MF 255, Ursus 1234 and Ursus 4512. The changes in bulk density of soil within the zone under the wheel track and next to it are presented.

Key words: soil bulk density, specific pressures, tractor

Streszczenie: Zmiany właściwości gleby w warstwie ornej pod wpływem nacisków kół agregatów ciągnikowych. W pracy przedstawiono wyniki badań nad odkształceniem gleby poddanej wielokrotnym obciążeniom związanym z przejazdami kół ciągnika. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trzech ciągników rolniczych: MF 255, Ursus 1234 oraz Ursus 4512. Przedstawiono zmiany gęstości objętościowej w strefie pod koleinami i obok kolein przejazdu kół.

Please use the following format to cite the selected article:
POWAŁKA M. 2007. Changes in soil properties in arable layer under pressure of tractor outfit wheels. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 51 (Agricultural Engineering). s. 13-17

Author's address:
Małgorzata Powałka
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: malgorzata_powalka@sggw.pl
 
POWAŁKA M. Changes in soil properties in arable layer under pressure of tractor outfit wheels