Agricultural business extension aided by the Case-Based Reasoning method

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 107-114
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Agricultural business extension aided by the Case-Based Reasoning method

TADEUSZ WAŚCIŃSKI1, ANNA MICHALCZYK2
1Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland
2Faculty of Management, University of Warsaw, Warsaw, Poland

Abstract: The paper aims at presentation of a concept of computerized information system, aiding the management with knowledge and experience for agricultural consulting purposes. The Case-Based Reasoning method is presented as a basis for information system development. Additionally, application of uncertain and approximate knowledge was assumed.

Key words: agricultural extension, knowledge management, information system, artificial intelligence, Case-Based Reasoning, approximate knowledge.

Streszczenie: Doradztwo biznesu rolniczego wspierane metodą Case-Based Reasoning. Jest próbą udowodniena tezy, iż właściwie wykorzystana wiedza i doświadczenie w konsultingu rolniczym minimalizuje ryzyko niepowodzenia ekonomicznego związanego z udzielaną poradą. Próbą weryfikacji tak postawionej tezy badawczej jest propozycja stworzenia systemu informatycznego jako narzędzia wspomagającego zarządzanie wiedzą i doświadczeniem doradcy rolniczego w procesie decyzyjnym - opartego na metodzie Case Based Reasoning z uwzględnieniem możliwości posługiwania się wiedzą niepewną i przybliżoną. W artykule omówiono zagadnienia z obszaru zarządzania wiedzą i doświadczeniem oraz przedstawiono metodę Case-Based Reasoning (CBR) jako podstawę budowy systemu informatycznego. Zaprezentowano koncepcję systemu informatycznego opartego na metodzie CBR i założeniu, że przypadki (cases) są elementami przestrzeni tolerancji co daję możliwość posługiwania się wiedzą niepewną i przybliżoną.

Please use the following format to cite the selected article:
WAŚCIŃSKI T., MICHALCZYK A. 2008. Agricultural business extension aided by the Case-Based Reasoning method. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering). s. 107-114

Authors' addresses:
Tadeusz Waściński
Katedra Organizacji i Zarządzania Produkcją,
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa

Anna Michalczyk
Katedra Informatyki
Wydział Informatyki i Ekonomii
Wy ższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
ul. Barczewskiego 11
10-061 Olsztyn

WAŚCIŃSKI T., MICHALCZYK A. Agricultural business extension aided by the Case-Based Reasoning method