Results of verification of the slaughter waste anaerobic fermentation process

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 95-101
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Results of verification of the slaughter waste anaerobic fermentation process

Jaroslav Kâra, Zdenëk Pastorek1, Radomîr Adamovsky2
1Research Institute of Agricultural Engineering, Prague, Czech Republic
2Faculty of Engineering, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic

Abstract: The article deals with the analysis of results of verification of a one-stage anaerobic digestion at mesophile and thermophile conditions in two series differing in retention time (26 and 37 days). Substrates consisting of various proportions of poultry crushed bones, pork ligaments, and slurry of beef-cattle and pigs (1:1) were used. Stabilized non-drained remainder of an anaerobic digestion was used as inoculum. Results of verification showed effectiveness of slaughter waste processing in biogas stations. However, slaughter waste processing requires installation of equipment for a thermal modification of the feed-in substrate (warming up to 70°C for the duration of 1 hour).

Key words: anaerobic fermentation, slaughter waste, bio-degradable waste, biogas, biogas stations, retention.

Streszczenie: Wyniki sprawdzania procesu fermentacji anaerobowej odpadów ubojowych. Artykuł zajmuje się analizą wyników sprawdzania jednostopniowego rozpuszczania anaerobowego w warunkach ze średnimi wymaganiami odnośnie wilgotności i warunkach ciepłolubnych w dwu seriach, odróżniających się okresem retencyjnym (26 i 37 dni). Zostały sprawdzone substraty, składające się z różnych stosunków drobiowej, roz-miażdżonej masy kostnej, ścięgien wieprzowych, gnojówki bydła wołowego i prosiąt (1:1). Stabilizowana, nieodwodniona reszta po rozpuszczeniu anaerobowym została wykorzystana jako inoculum. Wyniki sprawdzania wskazały na efektywność przerabiania odpadów ubojowych w stacjach biogazowych. Przerabianie odpadów ubojowych wymaga jednakże instalowania urządzeń do przeróbki cieplnej substratu wejściowego (podgrzanie do 70°C przez 1 godzinę).

Please use the following format to cite the selected article:
KARA J., PASTOREK Z., ADAMOVSKY R. 2008. Results of verifi cation of the slaughter waste anaerobic fermentation process. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering). s. 95-101

Authors' address:
Ing. Jaroslav Kara, CSc.
Ceska zemedelska univerzita v Praze, Technicka fakulta
Kamycka 129,
165 21 Praha 6 - Suchdol
Czech Republic
e-mail: jaroslav.kara@vuzt.cz
 
KÁRA J., PASTOREK Z., ADAMOVSKÝ R. Results of verifi cation of the slaughter waste anaerobic fermentation process