Hyperspectral imaging for chilling injury detection in Red Delicious apples. Part 1: Establishment of a hyperspectral imaging system

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 73-79
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Hyperspectral imaging for chilling injury detection in Red Delicious apples. Part 1: Establishment of a hyperspectral imaging system

GAMAL ELMASRY1, NING WANG2 , CLEMENT VIGNEAULT3
1Agricultural Engineering Department, Faculty of Agriculture, Suez Canal University, Ismailia, Egypt
2Department of Biosystems and Agricultural Engineering, Stillwater, Oklahoma, USA
3Horticulture Research and Development Centre, Agriculture and Agri-Food Canada, Quebec, Canada

Abstract: A hyperspectral imaging system was established to acquire and preprocess apple images, as well as to extract apple spectral properties. The fruit color was measured for both the external peel and the internal flesh. The difference between the flesh responses of both classes was clear from their spectral responses, especially in the visible range, owing to the browning effect of chilling injury development. However, there was no significant difference between normal and injured fruits in terms of all color parameters (R, G, B, L*, a*, and b*).

Key words: Hyperspectral imaging, artificial neural network (ANN), apple, optimal wavelength, firmness, chilling injury.

Streszczenie: Nadwidmowy system obrazu dla wykrywania uszkodzeń podczas wychładzania w jabłkach red delicious. Część 1: Założenia nadwidmowego systemu obrazu. Opracowano nadwidmowy system obrazu w celu uzyskania i wstępnej obróbki obrazów jabłek oraz określenia ich właściwości widmowych. Kolor owoców mierzono w skórce zewnętrznej, jak i w wewnętrznym miąższu. Różnice pomiędzy reakcją miąższu obydwu klas określono na podstawie ich reakcji widmowych, szczególnie w zakresie widzialnym, dzięki efektowi brązowienia w wyniku uszkodzeń podczas schładzania. Nie stwierdzono jednak istotnych różnic pomiędzy zdrowymi i uszkodzonymi owocami w zakresie parametrów barwy (R, G, B, L*, a* i b*).

Please use the following format to cite the selected article:
ELMASRY G., WANG N., VIGNEAULT C. 2008. Hyperspectral imaging for chilling injury detection in Red Delicious apples Part 1: Establishment of a hyperspectral imaging system. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering). s. 73-79

Authors' addresses:
Gamal ElMasry
Agricultural Engineering Department
Faculty of Agriculture
Suez Canal University,
P.O. Box. 41522, Ismailia, Egypt
e-mail: gmisry@yahoo.com

Ning Wang
Department of Bioresource Engineering
McGill University
21,111 Lakeshore Road
Sainte-Anne-deBellevue
Quebec H9X 3V9, Canada
Department of Biosystems and Agricultural Engineering
Stillwater, Oklahoma, 74078 USA
e-mail: ning.wang@okstate.edu

Clément Vigneault
Horticulture Research and Development Centre
Agriculture and AgriFood Canada
430 Gouin Boulevard
Saint-Jean-sur-Richelieu
Quebec J3B 3E6, Canada
e-mail: vigneaultc@agr.gc.ca

ELMASRY G., WANG N., VIGNEAULT C. Hyperspectral imaging for chilling injury detection in Red Delicious apples Part 1: Establishment of a hyperspectral imaging system