Optimization of selection of reconditioned parts in repair of injection pump

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 59-65
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Optimization of selection of reconditioned parts in repair of injection pump

MAREK KLIMKIEWICZ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

Abstract: The paper presents possibility of application of dynamic programming in optimization of selection of the new and reconditioned machine parts. The minimization of spare part costs was carried out at assumed reliability of equipment. The method was presented on the example of injection pump repair.

Key words: reconditioning, optimization, injection pump

Streszczenie: Optymalizacja doboru regenerowanych części do naprawy pompy wtryskowej. Modelowanie doboru regenerowanych części do naprawianej pompy wtryskowej przeprowadzono, stosując programowanie dynamiczne. Za pomocą tej metody można w obiektywny sposób dobrać części nowe i regenerowane, aby zapewnić odpowiednią niezawodność pompy wtryskowej. Metodę zaprezentowano na przykładzie naprawy pompy wtryskowej.

Please use the following format to cite the selected article:
KLIMKIEWICZ M. 2008. Optimization of selection of reconditioned parts in repair of injection pump. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 59-65

Author's address:
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
KLIMKIEWICZ M. Optimization of selection of reconditioned parts in repair of injection pump