Analysis of optimal values of air stream supplied in the clusters

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 51-57
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Analysis of optimal values of air stream supplied in the clusters

MARIA MAJKOWSKA1, ADAM KUPCZYK2
1Department of Applied Mathematics, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: A mathematical model for vacuum drop in the form of Bernoulli equation with the assumed constant velocity of ascent of a free bubble was used in determination of optimal air streams to get the minimal vacuum drops. Analysis of these values allowed for determination of supplied air stream corresponding to a given milking speed, depending on tube diameter and the height of liquid rise.

Key words: mechanical milking machine, air stream, pressure changes, optimization.

Streszczenie: Analiza optymalnych wartości strumienia powietrza dopuszczanego w aparatach udojowych. Minimalne spadki podciśnienia w długim przewodzie mlecznym wyznaczone na podstawie równania Bernoulliego na wysokość straconą, w którym przyjęto prędkość wznoszenia pęcherza jako stałą, określają wielkość strumienia powietrza dopuszczanego. Dla różnych prędkości doju przeanalizowane zostały wielkości strumienia powietrza w funkcji wysokości podnoszenia cieczy, średnicy długiego przewodu mlecznego. Spadki podciśnienia różnią się nieznacznie, gdy strumień powietrza jest z zakresu wartości minimalizujących spadki.

Please use the following format to cite the selected article:
MAJKOWSKA M., KUPCZYK A. 2008. Analysis of optimal values of air stream supplied in the clusters. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering). s. 51-57

Authors' addresses:
Maria Majkowska
Katedra Zastosowań Matematyki
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska
166 02-787 Warszawa

Adam Kupczyk
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

MAJKOWSKA M., KUPCZYK A. Analysis of optimal values of air stream supplied in the clusters