Precision and energy parameters of the positioned gantry module

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 13-21
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Precision and energy parameters of the positioned gantry module

1GINTAS VISELGA, 2JAN R. KAMIŃSKI
1Vilnius Gediminas Technical University, Department of Machine Building, Vilnius, Lithuania
2Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Warsaw, Poland

Abstract: The course of the positioned gantry module is maintained by a laser instrument. A laser beam generator emitting a vertical beam is placed at the end of the experimental field. A laser beam catcher with photo diodes is mounted on a positioned gantry module replaceable support. Course deviations were assessed in two cases: when laser, straight-course maintaining mechanism was mounted at the same end of the spar as positioning trundle; and when it was mounted at the middle of the spar. Furthermore, we estimated how course deviations vary when changing inter-axial distance of laser catcher photodiodes. Electromechanical transmitter was used in the tests. Gantry module is positioned by a special positioning trundle. It is run by a 12 V electric motor through a worm self-braking reduction gear.

Key words: gantry unit, shuttle movement, accuracy parameters, positioning, straight-line course movement.

Streszczenie: Precyzja i parametry energetyczne pozycjonowanego modułu bramowego. Sterowanie pozycjonowaniem urządzenia bramowego (wózka narzędziowego) odbywa się za pomocą urządzenia laserowego. Generator laserowej wiązki promieniowania emitujący pionową wiązkę promieni, umieszczony jest na końcu uprawianego pola. Odbiornik laserowej wiązki promieni z fotodiodami zamontowany jest na module na-stawczym urządzenia bramowego. Dokładność pozycjonowania została zbadana dla dwóch przypadków, gdy urządzenie laserowe zostało zamontowane na końcu wraz z toczącymi się rolkami, oraz gdy było zamontowane centralnie. Oszacowano wielkość odchyleń przebiegu procesu w zależności od zmian wzajemnego położenia emitera laserowego i fotodiod. W teście użyto nadajnika elektromagnetycznego. Moduł sterujący zamocowany był na specjalnych rolkach prowadzących. Do napędu wykorzystano silnik elektryczny zasilany prądem o napięciu 12 V z zabezpieczeniem termicznym.

Please use the following format to cite the selected article:
VISELGA G., KAMIŃSKI J. R. 2008. Precision and energy parameters of the positioned gantry module. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 13-21

Authors' address:
Jan R. Kamiński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: jan_kaminski@sggw.pl

Gintas Viselga
Vilnius Gediminas
Technical University,
Department of Machine Building,
LT-03224 Vilnius,
J. Basanaviciaus St. 28,
Lithuania
e-mail: visgin@one.lt

VISELGA G., KAMIŃSKI J.R. Precision and energy parameters of the positioned gantry module