Investigations on soil conservation and precision of tillage with tractor and gantry units

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 5-12
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 52, 2008)

Investigations on soil conservation and precision of tillage with tractor and gantry units

GINTAS VISELGA
Department of Machine Building, Vilnius Gediminas Technical University Vilnius, Lithuania

Abstract: The compressed soils can be loosened more intensively with the use of the rotary cultivators. It is suggested to separate stones and clods in the stony soils and the bigger stones should be removed from the growing zone of potatoes. The horizontal cultivators are more universal, they can be used to loosen and to mulch the soil. It is purposeful to use the technology of the harrowing and the multiple hilling. Thus, the space between rows is compacted by the wheels of the tractors. The number of passes is minimized during the potato growing. The new generation of the tractors with front and rear linking systems makes more perfect combined aggregates, when some of them are mounted on the front of the tractor and others on the rear of the tractor. Gantry agriculture has great influence on the soil structure. It enables to investigate theoretically possibilities of minimization of the interaction between the chassis and the soil compacting by different types of circular and shuttle gantry modules. It is possible to investigate the influence of the uneven fields on curvature of chassis paths and to select the chassis types.

Key words: soil compacting, aggregates, gantry modules, chassis, precision, technology, mulch.

Streszczenie: Badania konserwującej uprawy gleby z wykorzystaniem ciągnika oraz urządzenia bramowego. W porównaniu z narzędziami biernymi, ugniecioną glebę znacznie intensywniej spulchniają brony aktywne. Brony wirnikowe mogą być stosowane zarówno w tradycyjnej uprawie przedsiewnej, jak również podczas siewu nasion w mulcz. W uprawie ziemniaków zalecane są bronowanie i wielokrotne obsypywanie. Zaleca się usunięcie kamieni, szczególnie z pól przeznaczonych pod uprawę ziemniaków. Wielokrotne przejazdy powodują nadmierne ugniecenie gleby w międzyrzędziach kołami ciągników i maszyn rolniczych. Dążąc do ograniczenia liczby przejazdów maszyn po polu wyposaża się ciągniki w przedni i tylny TUZ. Umożliwia to stosowanie złożonych, wieloczynnościowych agregatów uprawowych zawieszanych z przodu i z tyłu ciągnika. To pozwala zmniejszyć liczbę przejazdów do niezbędnego minimum. Natomiast całkowite ograniczenie ugniatania gleby można uzyskać poprzez zastosowanie systemu tzw. rolnictwa bramowego. W tym wypadku zabiegi agrotechniczne wykonywane są narzędziami montowanymi na wózku przetaczającym się po specjalnych szynach. Stwierdzono korzystny wpływ takiego systemu uprawy na strukturę i fizyczne właściwości gleby.

Please use the following format to cite the selected article:
VISELGA G. 2008. Investigations on soil conservation and precision of tillage with tractor and gantry units. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 52 (Agricultural and Forest Engineering) 2008: 5-12

Author's address:
Gintas Viselga
Vilnius Gediminas Technical University,
Department of Machine Building,
LT-03224 Vilnius,
J. Basanaviciaus St. 28,
Lithuania
e-mail: visgin@one.lt
 
VISELGA G. Investigations on soil conservation and precision of tillage with tractor and gantry units