Mathematical model of Jeffcott rotor supported on slide bearings assembly

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 85-91
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 53, 2009)

Mathematical model of Jeffcott rotor supported on slide bearings assembly

JOZEF RÉDL1, VLADIMIR KROĆKO2
1Department of Machine Design
2Department of Machine Reliability, Slovak University of Agriculture in Nitra

Abstract: Rotating stability of the Jeffcott rotor assembled on the slide bearings was described by a system of differential equations of motion. The assembly of slide bearing was modeled with a classical spring and damper model. In the mathematical model we assumed that the bearing was partially lubricated and defined with the Sommerfeld number. A shaft precession trajectory and stability condition of its rotating in the slide assembly were solved.

Key words: slide bearing, rotor stability, mathematical model.

Streszczenie: Model matematyczny wirnika Jeffcott w ułożyskowaniu ślizgowym. Równowagę wirnika Jeffcott w ułożyskowaniu ślizgowym opisano systemem różniczkowych równań ruchu. Ślizgowe ułożyskowanie wirnika w łożysku zostało opisane klasycznym modelem sprężyny z tłumikiem. W modelu matematycznym założono, że łożysko jest częściowo smarowane i opisane liczbą Sommerfelda. Na podstawie opracowanego modelu matematycznego i przeprowadzonej symulacji uzyskano trajektorię precesyjnego ruchu wirnika w łożysku i warunki jego równowagi w ułożyskowaniu ślizgowym.

Please use the following format to cite the selected article:
RÉDL J., KROCKO V. 2009. Mathematical model of Jeffcott rotor supported on slide bearings assembly. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering). s. 85-91

Authors' addresses:
Ing. Jozef Rédl, PhD. Department of Machine
Design, Technical Faculty,
Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.
e-mail: jozef.redl@uniag.sk
Tel.: 037 641 5669

prof. Ing. Vladimir Krocko, CSc. Department of
Machine Reliability, Technical Faculty,
Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A.
Hlinku 2, 949 76 Nitra.
e-mail: vladimir.krocko@uniag.sk
Tel.: 037 641 5685

RÉDL  J.,  KROCKO  V.  Mathematical model  of  Jeffcott  rotor  supported  on slide bearings assembly