Three-phase extraction of European larch seeds in the local kiln and laboratory

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 73-78
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 53, 2009)

Three-phase extraction of European larch seeds in the local kiln and laboratory

MONIKA ANISZEWSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The process of European larch seed extraction in the kiln in Czarna Białostocka and in KMRiL SGGW laboratory is compared and described with the use of mathematical equations. It was found that duration of particular process phases connected to water content reduction, opening of cones and seed extraction were shorter under laboratory conditions.

Key words: process, seed extraction, European larch.

Streszczenie: Trójfazowe wyłuszczanie nasion modrzewia europejskiego w wyłuszczarni gospodarczej i laboratorium. W artykule opisano przebieg wielofazowego łuszczenia szyszek modrzewia europejskiego, przeprowadzony w wy-łuszczarni gospodarczej w Nadleśnictwie Czarna Białostocka i laboratorium Katedry Maszyn Rolniczych i Leśnych. Podzielono go na trzy fazy, w których obniżano zawartość wody w badanych szyszkach, zraszano je i wytrząsano w celu pozyskania nasion. Zabiegi te miały wymusić ruch łusek w celu szybszego pozyskania nasion, bowiem wyłączne suszenie szyszek, w przypadku modrzewia, nie skutkuje pozyskaniem większej ilości nasion. W pracy zaproponowano opis matematyczny wielofazowego łuszczenia szyszek, w którym dla danej fazy przedstawiano zawartość początkową i końcową wody oraz charakterystyczny dla procesu współczynnik b. Dodatkowo przy użyciu równań matematycznych wyznaczono szybkość suszenia szyszek w danej fazie.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M. 2009. Three-phase extraction of European larch seeds in the local kiln and laboratory. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering). s. 73-78

Author's address:
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW,
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl
 
ANISZEWSKA M. Three-phase extraction of European larch seeds in the local kiln and laboratory