Convectional drying of chips for energy purposes

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering) 2009: 67-72
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 53, 2009)

Convectional drying of chips for energy purposes

ARKADIUSZ GENDEK1, SZYMON GŁOWACKI2
1Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Investigations aimed at determination of the effect of drying medium temperature on moisture content of material being dried. Investigations were carried out in a convectional drier with forced air flow at the following temperature: 40, 50, 60, 70 and 80°C. The results are presented graphically. The authors described drying process and the effect of moisture content on the pine chips' calorific value designed for energy purposes.

Key words: biomass, drying, calorific value, moisture content, chips.

Streszczenie: Konwekcyjne suszenie zrębków przeznaczonych na cele energetyczne. W pracy przedstawiono badanie wpływu temperatury czynnika suszącego na wilgotność względną suszonego materiału. Jako materiału badawczego użyto zrębek leśnych przeznaczonych na cele energetyczne. Suszono je w pięciu temperaturach czynnika: 40, 50, 60, 70 i 80°C przy stałej prędkości przepływu powietrza 1,2 m/s. Omówiono także wpływ wilgotności względnej surowca przeznaczonego na cele energetyczne na wartość opałową paliwa drzewnego.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A., GŁOWACKI SZ. 2009. Convectional drying of chips for energy purposes. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 53 (Agricultural and Forest Engineering). s. 67-72

Authors' address:
Arkadiusz Gendek, Szymon Głowacki
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
          szymon_glowacki@sggw.pl
GENDEK A., GŁOWACKI SZ. Convectional drying of chips for energy purposes